Eiland in de Geul
Werkzaamheden

De Eilandraad

Ten zuiden van de kern Meerssen ligt in het Geuldal het zogenaamde Eiland in de Geul, één van de hotspots van Buitengoed Geul & Maas. Hier wordt geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheden en andere partijen binnen de Praktijkschool BGM. In dit kader hebben de partijen in het gebied tijdens een aantal werksessies in 2018 gezamenlijk de mogelijkheden verkend voor verdere samenwerking. Als sluitstuk werd de “Kansenkaart” opgesteld door bureau Heusschen*Copier op basis van de input van alle partijen in en om het gebied.

Het college van B&W heeft kennis genomen van deze kansenkaart en besloten om dit proces met de partijen verder door te zetten. Hierbij was de insteek om een publiek-private samenwerking op gang te brengen die verder invulling zou gaan geven aan de herontwikkeling van het gebied rond thema’s als energie, groen, natuur, water, erfgoed, sport, recreatie en toerisme. Verzoek van de gemeente was daarbij dat partijen zich beter zouden organiseren, met gezamenlijk gedragen voorstellen richting gemeente zouden komen en daarbij iemand als centraal aanspreekpunt zouden aanwijzen.

Met de recent gevormde Eilandraad is invulling gegeven aan dit verzoek.

Gebruikersraad Eiland in de Geul
Op 18 februari 2020 hebben de partijen in het gebied zich georganiseerd in een gebruikersraad; de ‘Eilandraad’. Daarbij hebben ze unaniem besloten tot het verweven van projecten met maatschappelijke doelen in het gebied en over te gaan tot onderlinge afstemming en uitvoering hiervan. De projectvoorstellen zijn in een programma vastgelegd, waarbinnen projecten geduid als “laaghangend fruit” en meer strategische projecten, bijvoorbeeld  routestructuren en evenementen/arrangementen in tijd, ruimte en financiering op elkaar worden afgestemd. Centraal staat de beleving als gezonde leefstijl; de combinatie van ontmoeten en bewegen is hiervan het fundament.

Het Eiland in de Geul heeft hiervoor de beste condities door de bestaande voorzieningen en haar ligging aan de rand van de kern Meerssen en de centrale ligging in het Geuldal en het Buitengoed Geul & Maas. Zo is de Eilandraad ervan overtuigd dat het Eiland in de Geul zich hierdoor kan onderscheiden en een toegevoegde waarde kan zijn voor Buitengoed Geul & Maas. Het voornemen van het realiseren van deze ambities door de Eilandraad is schriftelijk met het college van B&W van de gemeente Meerssen gedeeld. De gemeente heeft kennis genomen van deze mijlpaal en toegezegd deze samenwerking en de projecten die hieruit voortkomen verder te faciliteren. Hiermee is weer een stap gezet in de samenwerking binnen deze BGM Hotspot.

Herinrichting Middengebied
Belangrijkste punt waar partijen het over eens zijn, is dat het middengebied, de centrale zone tussen de voorzieningen, vrijgemaakt moet worden van obstakels en overwoekering van groen. Hiermee wordt het gebied binnenkort beter (openbaar) bereikbaar  en beter inzetbaar voor activiteiten en evenementen en eventuele aanvullende sport- en recreatievoorzieningen. Tevens wordt het gebied overzichtelijker, wat de aantrekkelijkheid en de sociale veiligheid ten goede komt. Daarnaast ontstaat hierdoor ook ruimte voor doorgaande recreatieve routestructuren (bijvoorbeeld wandelpaden) door het gebied als onderdeel van Routenetwerk BGM. Hiermee wordt het onderliggende thema “De Geul als gids” gecompleteerd.

De werkzaamheden zullen de komende weken worden afgerond. We nodigen iedereen dus van harte uit om daarna een kijkje te komen nemen bij één van de activiteiten in het gebied. Via deze nieuwsbrief zullen we u daarvan op de hoogte houden.

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>