Onderzoeksrapport

Erfgoedensembles zijn het ‘DNA van het Zuid-Limburgse landschap’

Het onderzoek naar de leegstand en herbestemming van monumentaal erfgoed is gereed. In Kasteel Hoensbroek zijn op dinsdag 26 februari de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Vraag-en aanbodsturing van monumentaal erfgoed’ gepresenteerd. Dit onderzoek is in 2018, mede in opdracht van het Buitengoed Geul & Maas, verricht door het Gelders Genootschap in het kader van leegstand en hergebruik van monumentale erfgoedensembles (kastelen, buitenplaatsen, boerderijen en molens) in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 

Ruimtelijke kwaliteit
Erfgoedensembles worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van het DNA van het Zuid-Limburgse Landschap en het is belangrijk om deze te koesteren. Het aantal monumenten per inwoners is hoog in dit gebied, wat het proces van herbestemmen bemoeilijkt. Een gevolg hiervan is leegstand en verval. Dit doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van het karakteristieke Zuid-Limburgse landschap. Dit heeft vervolgens een negatief effect op het leef- en woonklimaat en recreatieve activiteiten. In het onderzoek zijn via de genoemde ‘instrumentenkoffer’ vijf aanbevelingen gedaan en tevens een voorstel voor een gemeenschappelijke werkwijze voor herbestemming van monumenten in het landelijk gebied. Door een monument te bekijken als een geheel, een ensemble, in samenhang met haar  omgeving en landschap ontstaan er nieuwe kansen. 

De Groote Molen Meerssen en Kasteel Schaloen Valkenburg
In het Buitengoed Geul & Maas speelt dezelfde problematiek: ook hier liggen opgaves in het kader van monumenten, leegstand en herbestemming. Daarom is voor twee specifieke casussen in ons werkgebied nader onderzoek gedaan om via een maatwerk analyse de basis te leggen voor een verantwoorde en haalbare herbestemming. Het gaat om de ensembles van de Groote Molen in Meerssen en kasteel Schaloen in Valkenburg. (De betreffende rapportages kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld.)

Successen
Een succesvol voorbeeld uit het recente verleden is de herbestemming van Hoeve Broers in Houthem-St. Gerlach. Deze monumentale carréboerderij is in 2013 gekocht door ondernemer Camille Oostwegel. De hoeve lag toen al jaren leeg. Volledig gerestaureerd doet deze tegenwoordig dienst als horeca-onderneming. Kasteel Oost in Valkenburg, de Rothemermolen in Rothem-Meerssen, Landgoed Villa Kanjel en Landgoed Mariënwaard in Maastricht zijn andere voorbeelden waarbij het proces voor hergebruik met succes in gang is gezet maar nog niet afgerond. Als hierover meer is te vertellen kunt u dit lezen in één van onze volgende nieuwsbrieven.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>