Aandacht voor erfgoed

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het doel is het vergroten van het bewustzijn over de aanwezigheid van dit erfgoed en aandacht voor de uitdagingen en kansen die het biedt. In dat verband focust Nederland zich op de belangrijke rol die erfgoed speelt in ons land en in de provincie Limburg. Overheidsinvesteringen in het behoud van cultureel erfgoed rechtvaardigen dat een breed en divers publiek van het erfgoed kan genieten en erbij betrokken is.

Thema’s
In 2018 wordt landelijk elke maand een specifiek thema belicht. Voor Buitengoed Geul & Maas is het interessant dat in augustus landgoederen & buitenplaatsen in de spotlight staan. Zowel in de ontstaansgeschiedenis, de architectuur van bouw, interieur en tuinen als de oorspronkelijke familiebanden zijn Europese dwarsverbanden te vinden. Samen met de provincie denken we na over de kans die het Europees Erfgoedjaar biedt in augustus 2018 en welke invulling we daaraan kunnen geven, waarbij we ook de gebruikers van Buitengoed Geul & Maas zullen betrekken.

Meer informatie
Voor meer informatie, ook voor andere thema’s die belicht worden in 2018, neem je een kijkje op www.europeeserfgoedjaar.nl en hou je de website van Buitengoed Geul & Maas in de gaten!

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>