Evaluatie Buitengoed 2013 – 2016

Als Buitengoed organisatie zijn we nu een aantal jaren, vanaf 2013, bezig. Een goed moment om terug te kijken hoe we er voor staan. Wat hebben we bereikt? Is er voldoende basis om door te gaan en wat zouden we dan anders of beter kunnen doen? Aan de hand van feitelijke constateringen, bereikte resultaten en interviews met diverse betrokkenen is de periode van 2013 tot eind 2016 geëvalueerd. Deze rapportage is onlangs gereedgekomen en voor onze partners en geïnteresseerden beschikbaar. Download hier het rapport 

Uit de evaluatie komt naar voren dat het samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas een belangrijke publieke meerwaarde heeft gehad en dat er alle aanleiding is de bestaande samenwerking te continueren. ‘We zijn goed bezig, maar we zijn er nog niet’ is de algemene uitkomst. Wel worden een aantal accentverschuivingen voorgesteld. De Stuurgroep Buitengoed heeft daarom ook besloten de samenwerking te verlengen tot 2022.

We blijven doen wat we al jaren doen zoals; voor leegstaande monumenten/landgoederen een herbestemming organiseren, fysieke dingen maken in de vorm van nieuwe natuur en routes. Het gebied is inmiddels beter beleefbaar en toegankelijker geworden. Voor de toekomst wordt de focus meer gericht op het versterken van de herkenbaarheid, de beleving en het vermarkten van het Buitengoed. De ondernemers en landgoedeigenaren hebben aangeven daarbij meer betrokken en mede verantwoordelijkheid voor het Buitengoed te willen zijn. Om dit proces te starten hebben we onlangs een Stakeholdersbijeenkomst in Kasteel Vliek gehouden. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Met de lessen geleerd uit de evaluatie zijn we nu aan de slag om voor 2018 een actieprogramma met nieuwe projecten op te stellen. Met een goed idee of een project dat past binnen het gedachtegoed van het Buitengoed kunt u zich melden bij het Programmabureau. Zo kunnen we met elkaar op zoek naar een stuk co-creatie om het ‘Buitengoed 2.0’ mooier en beter te maken. Geïnteresseerden kunnen het gehele rapport downloaden of opgestuurd krijgen. Stuur dan een bericht naar buitengoedgeulmaas@prvlimburg.nl

 

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>