Evaluatie Buitengoed 2013 – 2016

Als Buitengoed organisatie zijn we nu een aantal jaren, vanaf 2013, bezig. Een goed moment om terug te kijken hoe we er voor staan. Wat hebben we bereikt? Is er voldoende basis om door te gaan en wat zouden we dan anders of beter kunnen doen? Aan de hand van feitelijke constateringen, bereikte resultaten en interviews met diverse betrokkenen is de periode van 2013 tot eind 2016 geëvalueerd. Deze rapportage is onlangs gereedgekomen en voor onze partners en geïnteresseerden beschikbaar. Download hier het rapport 

Uit de evaluatie komt naar voren dat het samenwerkingsverband Buitengoed Geul & Maas een belangrijke publieke meerwaarde heeft gehad en dat er alle aanleiding is de bestaande samenwerking te continueren. ‘We zijn goed bezig, maar we zijn er nog niet’ is de algemene uitkomst. Wel worden een aantal accentverschuivingen voorgesteld. De Stuurgroep Buitengoed heeft daarom ook besloten de samenwerking te verlengen tot 2022.

We blijven doen wat we al jaren doen zoals; voor leegstaande monumenten/landgoederen een herbestemming organiseren, fysieke dingen maken in de vorm van nieuwe natuur en routes. Het gebied is inmiddels beter beleefbaar en toegankelijker geworden. Voor de toekomst wordt de focus meer gericht op het versterken van de herkenbaarheid, de beleving en het vermarkten van het Buitengoed. De ondernemers en landgoedeigenaren hebben aangeven daarbij meer betrokken en mede verantwoordelijkheid voor het Buitengoed te willen zijn. Om dit proces te starten hebben we onlangs een Stakeholdersbijeenkomst in Kasteel Vliek gehouden. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Met de lessen geleerd uit de evaluatie zijn we nu aan de slag om voor 2018 een actieprogramma met nieuwe projecten op te stellen. Met een goed idee of een project dat past binnen het gedachtegoed van het Buitengoed kunt u zich melden bij het Programmabureau. Zo kunnen we met elkaar op zoek naar een stuk co-creatie om het ‘Buitengoed 2.0’ mooier en beter te maken. Geïnteresseerden kunnen het gehele rapport downloaden of opgestuurd krijgen. Stuur dan een bericht naar buitengoedgeulmaas@prvlimburg.nl

 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>