Trainee Anne-Mara

Even voorstellen…

Mijn naam is Anne-Mara Gerrets en ik ben 24 jaar oud. Ik ben reeds afgestuurd in toerisme en (consumenten)psychologie en sinds kort trainee bij RichtingZuid. Voor mijn eerste project ga ik de aankomende 8 maanden aan de slag bij Buitengoed Geul & Maas, waar ik voornamelijk zal werken rondom de branding en de evaluatie van het Buitengoed.

Evaluatie
In het kader van de evaluatie wil ik de aankomende tijd inventariseren wat er al is bereikt met het Buitengoed en wat er nog mogelijk is in de toekomst. Hiervoor zal ik in gesprek gaan met diverse partijen en personen gerelateerd aan het Buitengoed. Graag wil ik u alvast op de hoogte stellen van mijn plannen en de mogelijkheid dat u misschien binnenkort door mij gecontacteerd zult worden voor een gesprek. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, of mocht u niet benaderd worden, maar wel ideeën hebben, dan hoor ik dit graag! U kunt mij bereiken via: aa.gerrets@prvlimburg.nl

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>