Op naar de volgende fase!

Buitengoed Geul & Maas naar de volgende fase. Doet u mee?

Het Buitengoed Geul & Maas is inmiddels een groeiend begrip in Zuid-Limburg en ook van buiten wordt mee gekeken naar deze unieke samenwerking tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie onderling. Met name naar de samenwerking tussen overheid en ondernemers, die samen en vol energie vorm en inhoud geven aan de kansen van dit unieke en prachtige gebied.

Collectieve visie
De afgelopen jaren is in de Buitengoed-praktijkschool veel geleerd over hoe deze samenwerking kan leiden tot successen. En die zijn er genoeg. Nu is het tijd om het Buitengoed Geul & Maas naar de volgende fase te brengen. Enerzijds betekent dit dat de visie en ambitie vertaald worden naar een heldere en inspirerende marketing strategie en communicatie, een goede organisatievorm en producten en diensten die ondernemers echt vooruit helpen. Anderzijds wordt het nog belangrijker om de samenwerking en co-creatie van ondernemers en overheid te versterken. Om beide te realiseren starten we binnen het Buitengoed Geul & Maas een ontwikkelproces, waarin we samen met de ondernemers en overheden in het gebied op zoek gaan naar een collectieve ‘stip op de horizon’ en de stappen die nodig zijn om daar te komen.

Perfect World Principle
De centrale vragen zijn: Hoe kan iedereen in dit prachtige gebied winnen door samenwerking? En hoe kunnen de unieke kwaliteiten van het gebied leiden tot nieuwe verdienmodellen voor iedereen?Concreet betekent dit dat Perfect World Principle van David Smith (één van de kwartiermakers van het Buitengoed) gevraagd is om een proces te begeleiden waarin die inspirerende collectieve visie gevonden kan worden, net als volgende stappen van het Buitengoed op het gebied van marketing, organisatie, verdienmodellen en communicatie / storytelling. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de Bosgroep Zuid-Nederland en KF Heritage om tot een samenhangende strategie, een krachtig verhaal en door ondernemers gebouwde en geleide organisatie te komen. Dat kan alleen maar samen en op basis van een ieders input en ideeën. Daarom nodigen we ook u van harte uit om bij te dragen aan de volgende fase van het Buitengoed Geul & Maas. Concreet kan dat door deel te nemen aan een enquête en betrokken te blijven bij het proces en de uitkomsten. Uw ideeën en gedachten zijn dan directe input voor het proces en het resultaat. Daarvan houden we u steeds weer op de hoogte. 

Aanmelden?   
Wilt u meedoen met de volgende fase van het Buitengoed Geul & Maas?
Meldt u dan aan via david@perfectworldprinciple.com. Ook voor vragen of suggesties kunt contact opnemen via bovenstaand emailadres.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>