Brug Itteren

Fiets- en faunabrug Itteren om te verbinden

In opdracht van Buitengoed Geul & Maas en Rijkswaterstaat heeft RHDHV een ‘quickscan variantenstudie (fauna-/fietsbrug) Itteren’ uitgevoerd naar de bestaande verkeersbrug bij Itteren en een nieuwe faunaverbinding over het Julianakanaal waarmee het Geuldal en de Grensmaas met elkaar verbonden worden. Dit alles in combinatie met een veilige fietsverbinding voor de bewoners van Itteren.

 De doelstelling van de variantenstudie is het verkennen van oplossingen en het benoemen van een voorkeursvariant voor een viervoudige opgave:
1. Renovatie dan wel vervanging van Brug Itteren over het Julianakanaal.
2. Veilige fietsverbinding over Julianakanaal ter hoogte van Itteren.
3. Ecoduct ten behoeve van grote grazers.
4. Ecoduct ten behoeve van het oplossen van knelpunten zoals benoemd in het MeerJarenProgrammaOntsnippering (MJPO) – benoemd als knelpunt Limburg(Li)-21.
Door dit alles met elkaar te combineren creëren we de maximale win-win situatie met de meeste 'meekoppelingen’ en bijbehorende synergie voordelen.

Begeleidingsgroep
RHDHV heeft een breed pallet aan oplossingen voor deze opgaven met een begeleidingsgroep besproken. In de begeleidingsgroep zaten deelnemers van de gemeentes Maastricht en Meerssen, Dorpsraad Itteren, IVN-Meerssen, Consortium Grensmaas, Provincie Limburg, Buitengoed Geul & Maas (BGM), Maaswerken en RWS. In de twee bijeenkomsten zijn de varianten kwalitatief beoordeeld op een aantal gezamenlijk benoemde criteria. Uit de sessies met de stakeholders is unaniem voor een voorkeursvariant gekozen. Deze voorkeursvariant kent een faunapassage van 15 meter breed gelegen bij de geulmonding. De fietsbrug komt naast de huidige brug van Itteren. Om de haalbaarheid van het project te vergroten wordt een concessie gedaan aan de locatie van de faunabrug. Er wordt een voorstel voorbereidt om deze direct ten noorden van de brug Itteren haar plaats te laten krijgen.

Besluitvorming
Gedurende deze haalbaarheidsstudie wordt op onderdelen met het Consortium Grensmaas en de Dorpsraad Itteren overlegd. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsinventarisatie wordt een definitieve keuze gemaakt voor de locatie en breedte van de faunabrug in samenhang met de te realiseren fietsbrug en de renovatie van de brug Itteren. De financiële en technische aspecten worden nu verder uitgewerkt. De uitkomsten van dit alles worden voorgelegd aan de Stuurgroep Buitengoed Geul & Maas. Definitieve besluitvorming is voorzien eind april 2016.

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>