Fietsroute door het Buitengoed

Fietsen door het Buitengoed Geul & Maas

Wilt u genieten van al het moois dat het Buitengoed Geul & Maas te bieden heeft? Er is inmiddels een fietsroute van ruim 45 kilometer.
De grotendeels vlakke route voert u langs de mooiste plekjes in Meerssen, Maastricht en Valkenburg.

De werkzaamheden aan fase 1 van dit routenetwerk werden vlak na de bouwvakvakantie afgerond. De nieuwe en veilige oversteek voor wandelaars en fietsers bij het Gerendal en het in ere herstellen van het oorspronkelijk pad langs de Geul bij de Betsy Perklaan in Valkenburg waren de allerlaatste puntjes op de i. Alle paden zijn nu open en opgenomen in het regionale fietsknooppuntennetwerk.

Maar dan zijn we er nog niet: de komende jaren werken we verder aan fase 2 van dit project, waarbij we in en om de landgoederen in Meerssen en Maastricht het routenetwerk nog verder uitbouwen.

De route kunt u vinden op https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/routes-in-zuid-limburg/detail/parelsnoer-langs-kastelen-en-tuinen-buitengoed-geul-en-maas/59791/

 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>