Fietsen door het BGM
Uitleg onderweg

Op de fiets door het Buitengoed

Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de  bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.

Ontwikkelingen
In de Hotelschool Chateau Bethlehem werden nieuwe lesprogramma’s aangekondigd, die zich speciaal richten op hospitality in het buitengoed. De directeur van Buitengoed Vaeshartelt vertelde hoe hij het toekomstig functioneren van dit horecabedrijf ziet en de positie die het landgoed voor de directe omgeving moet gaan krijgen. Bij Hoeve Klinkenberg in Rothem was te zien hoe de restauratie gestaag vordert. Bijzonder aan de restauratie is, dat dit gebeurt in de vorm van een werk-leerproject voor jongeren in de bouw. De eigenaren zijn overigens nog op zoek naar een passende economische drager voor dit schitterende complex. Hier vraagt ook de aansluiting met de BGM-Verbindings-as om het voorterrein in te richten speciale aandacht. Op het zogenaamde Eiland in de Geul in Meerssen gaf de eigenaar van Sportschool TEN aan met andere ondernemers te willen samenwerken om nieuwe verdienmodellen op de kaart te zetten. Bij Landgoed Vliek in Ulestraten bleek de bestrijding van wateroverlast een belangrijk thema, waarbij bijzondere aandacht nodig is voor de kwetsbare natuur, de monumentale gebouwen en het waardevolle tuinencomplex. En ook hier bleek men voortdurend op zoek te zijn naar economische mogelijkheden om het totale complex ook voor de toekomst in stand te houden.

Enthousiast
De provinciale bestuurders en betrokken wethouders gaven aan door deze dag een goed inzicht te hebben gekregen in de uitdagingen waar de eigenaren en ondernemers van Buitengoed Geul & Maas voor staan. Zij waren enthousiast over het enthousiasme en de de wijze waarop zij  samen invulling geven aan de concrete invulling van het buitengoed.nde economische drager om het totale complex ook voor de toekomst in stand te houden.

 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>