Fietsen door het BGM
Uitleg onderweg

Op de fiets door het Buitengoed

Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de  bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.

Ontwikkelingen
In de Hotelschool Chateau Bethlehem werden nieuwe lesprogramma’s aangekondigd, die zich speciaal richten op hospitality in het buitengoed. De directeur van Buitengoed Vaeshartelt vertelde hoe hij het toekomstig functioneren van dit horecabedrijf ziet en de positie die het landgoed voor de directe omgeving moet gaan krijgen. Bij Hoeve Klinkenberg in Rothem was te zien hoe de restauratie gestaag vordert. Bijzonder aan de restauratie is, dat dit gebeurt in de vorm van een werk-leerproject voor jongeren in de bouw. De eigenaren zijn overigens nog op zoek naar een passende economische drager voor dit schitterende complex. Hier vraagt ook de aansluiting met de BGM-Verbindings-as om het voorterrein in te richten speciale aandacht. Op het zogenaamde Eiland in de Geul in Meerssen gaf de eigenaar van Sportschool TEN aan met andere ondernemers te willen samenwerken om nieuwe verdienmodellen op de kaart te zetten. Bij Landgoed Vliek in Ulestraten bleek de bestrijding van wateroverlast een belangrijk thema, waarbij bijzondere aandacht nodig is voor de kwetsbare natuur, de monumentale gebouwen en het waardevolle tuinencomplex. En ook hier bleek men voortdurend op zoek te zijn naar economische mogelijkheden om het totale complex ook voor de toekomst in stand te houden.

Enthousiast
De provinciale bestuurders en betrokken wethouders gaven aan door deze dag een goed inzicht te hebben gekregen in de uitdagingen waar de eigenaren en ondernemers van Buitengoed Geul & Maas voor staan. Zij waren enthousiast over het enthousiasme en de de wijze waarop zij  samen invulling geven aan de concrete invulling van het buitengoed.nde economische drager om het totale complex ook voor de toekomst in stand te houden.

 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van ... wethouder Gert-Jan Krabbendam
Wethouder Gert-Jan Krabbendam is een fanatieke fietser. Zowel voor zijn werk als voor zijn ontspanning maakt hij veel kilometers. Zakelijk fietste hij het afgelopen jaar zo’n 5.000 kilometer op zijn speedbike. In zijn vrije tijd is hij ook graag op zijn racefiets te vinden in het Heuvelland. Meer dan 3.500 kilometer legt hij af om in conditie te blijven. In dit verhaal vertelt hij over zijn zakelijke fiets-kilometers en het plezier van het buiten recreëren, maar ook over investeringen in recreatieve routes voor de toekomst. Lees meer >>

Het Buitengoed-BID en de Provinciale Statenverkiezingen
Met drie gemeenten en de Provincie als samenwerkende partners brengen verkiezingen voor een project als het Buitengoed Geul en Maas meestal roerige tijden met zich mee. Een jaar geleden waren dit de gemeenteraadsverkiezingen. Op 20 maart a.s. zijn dit de verkiezingen voor Provinciale Staten. Om de belangen van het Buitengoed zo krachtig mogelijk neer te zetten en de continuïteit voor de komende vier jaar te borgen is een Bidbook opgesteld en een provinciale bijdrage gevraagd. Lees meer >>