uitleg onderweg
uitleg onderweg
De heer Oostwegel laat nieuwe plannen zien

Met gedeputeerde Hans Teunissen op de fiets door het Buitengoed Geul & Maas

Hoe kun je het beste in korte tijd een indruk krijgen van het Buitengoed voor iemand die sinds kort bestuurder en mede verantwoordelijk is voor het reilen & zeilen ervan? Tevens een overvolle agenda heeft en bij wie het wielrennen in de genen zit. Dan is er maar één oplossing: op de fiets het Buitengoed zien, beleven en ervaren. Gedeputeerde Hans Teunissen heeft in een flitsbezoek een aantal markante objecten aanschouwd en is langs diverse uitgevoerde en nog uit te voeren projecten gefietst.

De meeste aandacht ging uit naar zaken waar particuliere ondernemers en private landgoedeigenaren bij zijn betrokken. Zo werd gestopt bij de horecakastelen; Chateau Jerusalem en Chateau Bethlehem. Ook de beide locaties voor een crematorium op Grand Suisse en Weerterhof genoten speciale belangstelling.  

Na korte stops bij de Rothemermolen, Ontmoet Anna en het Proosdijpark eindigde de fietstocht in Houthem – St.Gerlach. Hier hadden we tot besluit een afspraak met de heer Oostwegel in de onlangs gerestaureerde hoeve Broers, die als uitspanning met de toepasselijke naam ‘Burgemeester Quicx, aan een nieuw herbestemd 2e leven  is begonnen. Op een inspirerende wijze wist hij ter plaatse te vertellen wat de meerwaarde van het Buitengoed is en het belang van een goede samenwerking tussen de ambtenaren en het bedrijfsleven. Het zogeheten en zeer onlangs vastgestelde ‘WIJLand –project’ is hiervan een uitermate sprekend voorbeeld.

In onze volgende Nieuwsbrief vertellen we meer over dit bijzondere integrale project.

Na afloop vertelde de nieuwe portefeuillehouder een goede indruk te hebben gekregen van het prachtige Buitengoed Geul & Maas en is enthousiast geraakt over de kansen die het Buitengoed programma heeft. Hij ziet uit naar de bijeenkomst met de eigenaren/ondernemers op 30 mei aanstaande. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>