De Glossy

De Glossy

Als Buitengoed-organisatie zijn we trots op wat we de afgelopen jaren met onze partners hebben bereikt. Onderscheidend en trendsettend is de transformatie die hiervoor is ingezet. Dat wil zeggen dat de gebiedsontwikkeling, die onder regie van het Buitengoed Geul & Maas wordt georganiseerd, minder door de overheid en meer door de eigenaren en ondernemers gedragen gaat worden.

Nu eens niet met een plan van aanpak of draaiboek, maar via ‘learning on the job’ werkenderwijs tot het gewenste resultaat te komen. We hebben dit gedaan door een zogeheten Praktijkschool Buitengoed Geul & Maas in te richten. De resultaten van 1½- jaar doelgericht pionieren, het proefondervindelijke organiseren van het publiek-private samenwerkingsproces en de opgedane ervaringen, zijn weergegeven in een wervende publicatie, die we om deze reden ‘De Glossy’ (open hier) hebben genoemd. Met de opgedane kennis en ervaring hebben we een sterke basis gelegd om het Buitengoed Geul & Maas een bestendige basis voor de toekomst te geven.

Ook op onze website zijn de Glossy en het Bid te downloaden via https://www.buitengoedgeulmaas.nl/pagina/acties

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>