Grande Suisse

Monuta en DELA samen in de Grande Suisse

Eén van de grote herontwikkelingsprojecten van het Buitengoed Geul & Maas is La Grande Suisse. Dit monumentale landgoed aan de Meerssenerweg gaat dienst doen als crematorium. Begin februari heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toestemming gegeven voor de samenwerking van DELA en Monuta om samen dit uitvaartcentrum te gaan exploiteren.

La grande Suisse
De twee uitvaartondernemingen starten in Maastricht samen het crematorium. Beide zien in Maastricht een grote behoefte aan een crematorium. DELA en Monuta zullen allebei voor de helft eigenaar worden van het Maastrichtse monumentale landgoed La Grande Suisse. Ze vonden een goede partner in elkaar bij het oriënteren naar een locatie. In het hoofdgebouw wordt de crematiefaciliteit gerealiseerd. Als die is afgerond, kunnen er afscheidsdiensten plaatsvinden in La Grande Suisse. 

Whitelabel
La Grande Suisse wordt een zogenoemd 'white label' crematorium. Dat betekent dat de locatie een eigen bedrijfsvoering en identiteit krijgt en dat de namen en huisstijl van Monuta en DELA niet herkenbaar zullen zijn. Andere uitvaartondernemers kunnen ook gebruik maken van de locatie, zoals gebruikelijk bij alle crematoria van DELA en Monuta. ​De verbouwing van het pand start rond de zomer. Naar verwachting zal het crematorium in 2020 in gebruik worden genomen. La Grande Suisse biedt werkgelegenheid aan zo'n twintig mensen.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>