De ´eerste steen´ wordt gelegd

Symbolische ‘eerste steen’ voor vernieuwd La Grande Suisse

De allereerste steen in La Grande Suisse was het niet, maar wel een bijzondere markering voor alle werkzaamheden aan het markante Maastrichtse pand. Op donderdag 27 september jl.  vond de symbolische eerste steenlegging plaats in het rijksmonument La Grande Suisse, waar een crematorium wordt gerealiseerd.

Het plan
Uitvaartondernemingen Monuta en coöperatie DELA nemen samen het crematorium, met elektrische crematieoven, in gebruik. Edzo Doeve (DELA) en Quinten Fraai (Monuta) legden de symbolische eerste steen in aanwezigheid van diverse betrokkenen waaronder bouwondernemers en lokale uitvaartverzorgers, die ook gebruik gaan maken van het nieuwe crematorium. In het hoofdgebouw wordt de crematiefaciliteit gerealiseerd. Als die is afgerond kunnen er afscheidsdiensten plaatsvinden in La Grande Suisse. Naar verwachting zal het crematorium in 2020 in gebruik worden genomen. De verbouwingen liggen tot nu toe op schema.

Historie
Villa La Grande Suisse ligt in Maastricht op Landgoed Mariënwaard in het buurtschap Nazareth in Maastricht. Er is lange tijd gezocht naar een nieuwe bestemming voor deze monumentale villa, die haar oorsprong aan het begin van de 18e kent.  Op hetzelfde landgoed bevindt zich tevens monumentale La Petite Suisse (ook wel ‘Villa Kanjel’). genoemd). Allebei de villa’s behoorden toe aan nazaten van Petrus Regout, grondlegger van de glas- en aardewerkfabriek Petrus Regout & co. / De Sphinx. Met de herbestemming als crematorium is deze ‘cultuurhistorische parel’ in het Buitengoed Geul & Maas verzekerd van een toekomst. Villa Petit Suisse, waar het voormalige Dr. Poelsoord zich bevond, is aan het begin van dit jaar ook verkocht met de plannen om er een ‘familiehotel’ te maken. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>