De Groote molen
De brug bij de Groote molen

Herinrichting omgeving Groote Molen in Meerssen

Vanaf de Parallelweg in Meerssen vormt de Molenveldweg met de daaraan gelegen rijksmonumentale bebouwing van de Groote Molen een van de entrees naar het Eiland in de Geul. Het gebied ligt tussen de twee Geultakken ten zuiden van Meerssen, dat één van de poorten vormt van Buitengoed Geul & Maas.

Enige tijd geleden is hier de brug over de Geul vervangen, omdat deze in slechte staat verkeerde. Vervolgens is gekeken hoe de openbare ruimte op deze locatie een verdere kwalitatieve impuls kan krijgen om de entreefunctie beter tot z’n recht te laten komen. Bureau Heusschen-Copier uit Gulpen heeft een plan gemaakt dat de komende tijd  wordt uitgevoerd. 

Zowel voor de nieuwe bestrating en beplanting als voor de oever- en valbescherming worden materialen gebruikt die vanzelfsprekend zijn bij de plek en/of bij Meerssen en die het karakter en identiteit van het Eiland in de Geul aanvullen en versterken. Er is gekozen voor gebakken klinkers en een bies van (maas)keien. Doordat de parkeervakken en entrees tot de woningen een ander patroon en een andere kleur krijgen, ontstaat een natuurlijke zonering. De beschoeiing van de Geul bestaat uit hetzelfde materiaal als de bies, aangevuld met een hekwerk dat aansluit bij de vormgeving van het hekwerk van de brug. Langs de Parallelweg sluit het gebied met haar groenstructuur aan op het bestaande profiel.

Naar verwachting kunnen wandelaars en fietsers nog voor het einde van dit jaar genieten van de vernieuwde entree tot het Eiland in de Geul / Buitengoed Geul & Maas.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>