een impressie

Dorpswijngaard Halte St. Gerlach in Houthem

Naast de zichtbare ontwikkeling van een wijngaard ten zuiden van de spoorlijn komt ook de realisatie van dorpswijngaard "Halte St. Gerlach" tussen de spoorlijn en de Meerssenderweg in beeld. Marco van der Wal (eigenaar van het voormalig stationsgebouw/Halte St. Gerlach) wil samen met de dorpsgemeenschap en andere belangstellenden op een deel van het landbouwperceel naast het stationsgebouw een "dorpswijngaard" annex beleefweide realiseren.

Een WIJland
Er zullen twee druivensoorten worden aangeplant waarvan een witte en een mousserende witte wijn gemaakt zullen worden. Het wijngoed wordt deels opengesteld om doorheen te wandelen en zal worden omzoomd door hagen, grasland en rozen. In combinatie met het WIJLand ontstaat zo een uniek "Toscaans" plaatje. En de enige plek in Nederland waar treinen "door" de wijngaarden rijden. Het idee is, naar het voorbeeld van wijngenootschap Notre Reine in Munstergeleen, dat belangstellenden wijnstokken kunnen "adopteren".

Adopteer je eigen wijn(stok)
Adoptiehouders krijgen een certificaat en worden daarmee voor een periode van 8 jaar "eigenaar" van hun eigen, unieke wijnstok. Certificaathouders ontvangen het productierecht van minimaal één fles per wijnstok per seizoen en worden jaarlijks uitgenodigd voor de wijnpluk. De ambitie is dat de wijngaard daarmee een nieuw trefpunt wordt waar jong en oud kunnen genieten van na­tuur, cultuur en elkaar.

Meer weten
Dit najaar wordt gestart met grondwerk en de aanleg van hagen, paden etc. Voorjaar 2019 zullen de wijnranken worden aangeplant. Iedereen die interesse heeft in het project, die één of meerdere wijnstokken wil adopteren of die wil meehelpen bij de voorbereidende werkzaamheden dit najaar, de aanplant komend voorjaar, het snoeien, en later het plukken en proeven, kan dat doorgeven bij Halte St. Ger­lach via www.halte-sg.nl

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>