Hartelstein

Opening archeologisch bezoekerscentrum Kasteelhoeve Hartelstein

Naar aanleiding van een samenwerking tussen Consortium Grensmaas, Gemeente Maastricht, Rivierpark Maas en Buitengoed Geul & Maas zal op 6 maart het archeologisch bezoekerscentrum bij Hartelstein worden geopend. Dit wordt gedaan door Gouverneur  Bovens, wethouder Krabbendam van Gemeente Maastricht en directeur van der Veeken van het Consortium Grensmaas. Een belangrijke ontwikkeling bij een van de poorten van Rivierpark Maasvallei en het Buitengoed Geul & Maas.

Het paardengraf van Borgharen
Momenteel herbergt Hartelstein al een beperkte expositieruimte waar één van de skeletten van het paardengraf van Borgharen te zien is. Dit paardengraf is ontdekt tijdens de aanleg van het Rivierpark Maasvallei in 2010. Na onderzoek is gebleken dat het graf met de 65 paardenskeletten stamt uit 1794, tijdens de belegering van Maastricht door de Franse troepen.  Aanvankelijk werd er gedacht dat de paarden omgekomen waren tijdens de veldtocht van  stadhouder Frederik Hendrik Maastricht veroverde van de Spanjaarden in 1632.

Andere vondsten
De huidige expositieruimte wordt meer dan verdubbeld en er worden archeologische vondsten tentoongesteld die in de aanloop naar – en tijdens de uitvoering van het project Grensmaas zijn gevonden. Gedurende de doorlooptijd van dit project zijn er ruim 10.000 archeologische vondsten geregistreerd.  Zo zijn er onder andere zwaarden gevonden die waarschijnlijk terug te voeren zijn tot de Vikingen in het Grensmaasgebied.

Toekomst
Verder zal in de toekomst het gebied rondom hoeve Hartelstein verder ontwikkeld worden naar een mooi stukje natuur, dat past bij de historische uitstraling van het geheel.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>