International Butler Academy serveerde uit
International Butler Academy serveerde uit
International Butler Academy serveerde uit

Eerste Herbestemmingsdiner zeer geslaagd

Voor een select gezelschap van klanten en relaties die betrokken zijn bij een haalbaarheidsonderzoek voor hun monumentaal bezit, organiseerde Klement2 Rentmeesters op 8 maart jl. hun eerste Herbestemmingsdiner. Ze kozen Huize Damiaan als locatie voor het diner, recent geheel herbestemd als locatie voor The international Butler Acadely, dus zeer toepasselijk.

Alle gasten presenteerden kort hun bezit, en vertelden over de uitdaging waar ze voor staan. Ook vertegenwoordigers vanuit ons Buitengoed Geul & Maas hebben bij het diner mogen aanschuiven. Gedurende het diner, uitgeserveerd door 20 butlers in opleiding, kwamen verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord. De avond was zeer geslaagd, en inspirerend. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>