Samen aan de slag

Buitengoed Geul & Maas krijgt een herkenbaar gezicht!

Het buitengoed is voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de vakantieperiode is de voorbereiding van diverse projecten uit het Actieprogramma 2018  van Programma Buitengoed Geul & Maas op volle kracht doorgegaan.

Van overheid naar eigenaren en ondernemers
Nu de samenwerkende overheden (gemeenten  Valkenburg  aan de Geul, Meerssen, Maastricht en Provincie Limburg) een solide basis voor Buitengoed Geul & Maas hebben gelegd, zijn de ondernemers aan zet om  het gebied verder invulling te geven.  Dit gebeurt in de vorm van een zogenaamde ‘Praktijkschool’ oftewel ‘learning by doing’.  

Vijf projecten in uitvoering
Gemeenten  en Provincie hebben financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van vijf projecten. Eigenaren en ondernemers in het gebied zetten een veelvoud van het beschikbaar gestelde bedrag in voor lokale gebiedsontwikkelingen als de ‘Tuinen van Maastricht’, Buitenplaats Vaeshartelt, DearHunter, Beleefweide WIJland en Dorpswijngaard halte St. Gerlach.

Samen aan de slag
Al deze projecten komen tot stand in samenwerking met adviesbureaus die niet als concurrenten maar sámen aan de slag te gaan om Buitengoed Geul & Maas als één herkenbaar gebied bij inwoners en bezoekers op de kaart te zetten.

Kortom: de publiek-private samenwerking werpt zijn vruchten af.
Buitengoed Geul & Maas krijgt een herkenbaar gezicht!

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>