Marc op zijn mountainbike
Het oudste huis in Berg
Marc aan het werk bij Heusschen Copier
Op kantoor bij Heusschen Copier
Marc aan het werk op locatie

Het verhaal van ... Marc Heusschen

Buitengoed Geul & Maas zit landschapper Marc Heusschen gewoonweg in de genen. Woonachtig in het oudste huis van Berg en Terblijt is hij ook fysiek verbonden met dit gebied. Marc had eigenlijk sportleraar willen worden, maar dat liep anders. Competitief is hij hoe dan ook. Afzien op zijn mountainbike is dagelijkse kost. Hij werd zesde op het Nederlands kampioenschap (voor niet licentiehouders) en hij heeft laatst nog aan de Rursee een marathon gewonnen. Niet slecht op je 46ste.

Landschapsbureau Heusschen-Copier
Meer bekend is hij als medeoprichter van landschapsontwerpbureau Heusschen-Copier. Met Ramón Copier vormt hij al jarenlang een succesvol team. Je kunt gerust spreken van een team, want inmiddels loopt er een tiental mensen rond in hun klassieke pand in Gulpen.  Marc zegt van zichzelf dat hij een ‘teamplayer’ is. Uit eigenbelang. “Ik heb gemerkt dat in een team, met complementaire talenten, het eindresultaat beter is dan wanneer ik het alleen doe.”

Onvoorwaardelijke liefde voor Zuid-Limburg
“We zijn landschappers”, zegt Marc. “Met een onvoorwaardelijke liefde voor Zuid-Limburg. Strijdvaardig als het gaat om het bewaken van kwaliteit bij het ontwikkelen en verbeteren van het landschap. Nationaal Landschap Zuid-Limburg verdient op zijn minst ontwikkelingen die passend en aanvullend zijn op hun omgeving. Overigens zijn alle in de loop van de jaren vergaarde kennis en ervaring al eens gebundeld in het standaardwerk Handvat Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg (zie www.handvatnationaallandschap.nl). Ambitie genoeg, maar wel hier in deze regio.”

Elke plek heeft zijn kwaliteit
“Als je écht geïnteresseerd bent, komen de verhalen vanzelf los. Laarzen aan, in de klei, tussen de mensen. Zo heeft elke plek een intrinsieke kwaliteit, maar je moet er wel oog voor hebben. De plek en de verhalen zijn een inspiratiebron voor mijn creativiteit. Daar vind ik de antwoorden voor de verschillende ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Ik vind het mooi om te verbinden vanuit de inhoud. Een goed verhaal enthousiasmeert mensen.”

Verbinder tussen grote en kleine partijen
Zo is Marc een verbinder geworden. Tussen grote en kleine partijen. Tussen eenvoud en complexiteit. En soms tussen heden en verleden. “Als je betrokken bent, raak je ook betrokken”,  zegt hij. Zo gebeurde het ook met het buitengoed. Via een overkoepelende kansenkaart voor en met het dorp Houthem-Sint Gerlach naar de Verbindingsas door Buitengoed Geul & Maas. En niet te vergeten de samenwerking met Camille Oostwegel voor het WIJland. “Plannen maken is geweldig, maar ze ook realiseren is nog mooier.”

“Buitengoed Geul & Maas – voorheen ‘landgoederenzone’ - krijgt steeds meer van zijn oude allure terug, maar is nog geen eenheid”, schreef de krant terecht. Duidelijk nog werk aan de winkel. Laten we niet uit het oog verliezen wat allemaal wél bereikt is. Die eenheid moet nog gesmeed worden. Maar zo moeilijk is het niet. Gewoon dóen! We weten wie de spelers zijn in het buitengoed. Ondernemers met complementair vermogen die het buitengewone bij elkaar bovenhalen. Willen we gemeenschappelijke doelen bereiken, dan moet het proces nú worden opgestart. Samen met Camille Oostwegel zijn we aan de slag gegaan en organiseren we een aantal bijeenkomsten met als doel om op 5 december concrete plannen aan te bieden aan de stuurgroep BGM. Zo zie ik de continuering van het buitengoed.” Overigens blijft Marc verder ook als solist opereren. Op de mountainbike.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>