Hoeve Rome

Ontwikkelingen Hoeve Rome

Er is de laatste maanden heel wat afgetimmerd aan Hoeve Rome aan de Judeaweg in Limmel. De hoeve is een gemeentelijk monument en eigendom van de gemeente Maastricht.

Ontmoetingsplek
De voetbalclub RKVCL, de buurtraad, de carnavalsvereniging en de toneelvereniging maakten of maken er gebruik van en er worden tweedehands spullen verkocht en weggegeven aan mensen met een smalle beurs.  En natuurlijk is de kinderboerderij tegen de hoeve aangebouwd. Iedereen vindt de hoeve belangrijk voor Limmel.  Het is een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.

Veranderingen
Er gaat veel veranderen. RKVCL stopt met ingang van 1 juli 2017 met haar activiteiten als voetbalclub in Limmel. De kantine en kleedlokalen in de hoeve zijn niet meer nodig en de voetbalvelden worden veranderd in een opvangbekken voor overtollig water. Het Waterschap Roer en Overmaas wil na de zomer beginnen met de aanleg ervan en vervult daarmee een wettelijke verplichting om te voorzien in voldoende buffercapaciteit  voor de steeds groeiende waterhoeveelheden.

Nieuwe invulling
De  hoeve leeg laten staan wil niemand. Daarom wordt er op dit moment gezocht naar een nieuwe invulling. Het moet in ieder geval een organisatie, groep mensen of ondernemer zijn die het belangrijk vindt om de ontmoetingsmogelijkheden voor de inwoners van Limmel in stand te houden. Hoe dat precies gaat uitpakken is nog niet definitief bekend.  Op dit moment wordt een bedrijfsplan doorgerekend met een organisatie die zich wil vestigen. Daarnaast zijn er een drietal andere initiatieven die interesse hebben in het gebruik van (een deel van) de hoeve.

Onderhoud
Ondertussen is de gemeente druk bezig met het in orde krijgen van het gebouw. Het dak is gerepareerd, dakgoten, regenpijpen, boeiboorden, kozijnen, voegen en losse stenen zijn gerepareerd of vervangen. De poorten en het hekwerk zijn opnieuw gangbaar gemaakt, gerepareerd en geschilderd. Wat rest is het nieuw aanbrengen van een verharding op het binnenterrein en een doorlopend terras aan de achterkant dat uitkomt op het binnenterrein van de kinderboerderij.

Gepland is verder nog het uitbreiden en verbeteren van de sanitaire voorziening van de kinderboerderij en het aanpassen van de technische installaties binnen de hoeve. Dat laatste kan pas gebeuren als we weten welke nieuwe exploitant zich gaat vestigen.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>