Rechts het nieuwe infobord

Nieuwe huisstijl Buitengoed Geul & Maas

In Buitengoed Geul & Maas werken landgoedeigenaren,  bewoners, gebruikers, ondernemers en overheid samen aan behoud en beheer van natuur en cultuurhistorisch erfgoed. Om alle activiteiten en bezienswaardigheden binnen Buitengoed Geul & Maas als één geheel  op de kaart te zetten, hebben de partners in het gebied een overkoepelende huisstijl ontwikkeld. Uiteraard mét  ruimte  voor eigen identiteit. Hiermee krijgen alle  uitingen in het buitengoed één herkenbaar gezicht.  Een mooi voorbeeld van de huisstijl is het nieuwe informatiebord ‘Parels rondom Gerlachus’.  Dit bevat informatie over de nieuwe wandelroutes langs de bezienswaardigheden  - de ‘parels’-  in en om het rustieke plaatsje Houthem -Sint Gerlach (gemeente Valkenburg aan de Geul). Initiatiefnemer ‘Wij Houthem Sint Gerlach’ heeft het informatiebord en de bijbehorende wandelbrochure op 11 april feestelijk gepresenteerd.  Daarmee is tevens het startsein gegeven voor verdere doorontwikkeling van de  Buitengoed  Geul & Maas-huisstijl.  De komende tijd wordt Buitengoed Geul & Maas met verdere huisstijl-elementen verfraaid. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Cindy Macheels via e-mail cgc.macheels@buitengoedgeulmaas.nl.  

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>