Kanjelzone

Ontwikkeling in Kanjelzone

In januari 2015 heeft een co-designsessie plaatsgevonden over de toekomst van de Kanjelzone. Het gaat hier om een complexe opgave waarin verschillende doelstellingen bij elkaar komen: het benutten van de grote kansen van de zone als recreatiegebied, de herontwikkeling met mogelijk zelfbeheer van Hoeve Rome, de aanleg van opvangbuffers voor water door het waterschap, het schoonmaken van de Kanjel en ruimte geven aan natuurontwikkeling, het onderzoeken van de mogelijkheden van stadslandbouw en/of een buurttuin en het verbeteren van de toegankelijkheid en ontsluiting van het gebied.

Bij de gebiedsontwikkeling is een groot aantal partijen betrokken. Via co-design wordt, met respect voor ieders belangen, tot gezamenlijke oplossingen gekomen.

Betrokken bij de ontwikkelingen zijn onder meer de gemeente Maastricht, voetbalclub RKVCL, Buitengoed Geul & Maas, Provincie Limburg, Hogeschool Zuyd, Mise en Place, Buurtraad Limmel, Buurtbelangen Nazareth, Avenue2, Projectbureau A2, Servatius, Mondriaan, Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Kinderboerderij Limmel, The Masters, de Visvereniging en Biologische Tuinders Limmel.

Planning
Als vervolg op de co-designsessie zijn we het volgende aan het doen:
      We werken aan de oplevering van het Bethlehempark in september 2015 met nieuwe fietsroutes, wandelroutes en bruggetjes over de Kanjel. In de zomer is er een gezamenlijk evenement tussen Kunst en Kitchen;
       In april weten we wat Zuyd Hogeschool besluit over de nieuwbouw studentenhuisvesting op campus Hotelschool;
       Op 11 maart hebben we tijdens de boomfeestdag van het Buitengoed bomen in de buitenplaats Jeruzalem geplant. Aansluitend is door Mise en Place en IKL nog meer groen aangebracht. De verdere opwaardering en vergroening van de buitenplaats vindt gedurende de rest van het jaar plaats met o.a. aanleg van bloemvelden;
       We werken aan een beheersovereenkomst tussen Mise en Place en de gemeente over o.a. de verdere openstelling van de buitenplaats Jeruzalem. Deze is nu reeds bij aanwezigheid Mise en Place open voor publiek (tussen zonsopgang en zonsondergang). De toegankelijkheid via de zijkant wordt in relatie met de ontwikkeling van Hoeve Rome opgepakt;
       We zijn bestekken aan het maken voor de cascorestauratie (dak) van Hoeve Rome. Eind 2015 gaan we het dak van de schuur vervangen;
       Klement2 is begonnen met een Herbestemmingsonderzoek naar Hoeve Rome. Het gaat om een verkenning van de commerciële exploitatiemogelijkheden van de hoeve, waaraan ideële initiatieven kunnen toegevoegd worden. Het geheel passend in de geest en de idee van het totale Buitengoed Geul & Maas enerzijds en anderzijds ook in functie van de sociale structuur van Limmel, daarbij bijzondere aandacht voor de al aanwezige kinderboerderij.
       Samen met de Kinderboerderij Limmel werken we aan een toekomstplan voor de kinderboerderij;
       De inventarisatieronde naar mogelijke herbestemming van de Xonar-gebouwen Mariënwaard is afgerond. We zijn nu de bodemgesteldheid aan het onderzoeken naar mogelijkheden voor streekproductie en natuurontwikkeling. Vervolgens gaan we met initiatiefnemers een kijkje in de gebouwen nemen en samenwerkingsvormen en financiële modellen uitwerken, zodat we vervolgens een start kunnen maken door functies in de gebouwen te laten landen;
       Mondriaan en Hermon zijn bezig met een herbestemmingsonderzoek voor Villa Kanjel, waarin koppelkansen met overige ontwikkelingen in de Kanjelzone worden meegenomen;
       Het Waterschap Roer en Overmaas is bezig met het voorbereiden van de uitvoering van de diverse watermaatregelen;
       Studenten van de Hogere Hotelschool hebben recent een onderzoek naar de markt voor een vegacentrum afgerond. Initiatiefneemster Annie Debie is zeer verheugd met de mogelijkheden voor een vegacentrum en gaat aan de slag om het concept handen en voeten te geven. Vanuit het Buitengoed denken we mee over mogelijke koppelkansen met concepten op het gebied van streekproductie en multifunctionele centra.
       Avenue2 is bezig met de voorbereiding van de mobiliteitshub.

Aanspreekpunten
Marcel van Dijk en Mirella Wolfs-Partouns fungeren als eerste aanspreekpunt voor zaken in het Kanjelpark (en Buitengoed Geul & Maas algemeen). U kunt met uw vragen, ideeën en activiteiten terecht bij Marcel & Mirella. Zij schakelen vervolgens met de betrokken projectleiders, beleidsmedewerkers etc. binnen de betrokken (ambtelijke) organisaties. Op deze manier trechteren we de vragen die binnenkomen en wordt u als initiatiefnemer niet belast met hoe organisaties intern georganiseerd zijn. Hiermee creëren we tevens een (tussen)oplossing voor de vraag uit de co-designsessie naar een gebiedsmanager. Iemand die de verbinding legt tussen de verschillende initiatieven, projecten, beleidskaders etc. We spelen in op de ontwikkelingen in de Kanjelzone en waar mogelijk betrekken we deze bij lopende activiteiten en projecten.

 Klik hier voor het volledige verslag 

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>