De bouw bij Klinkenberg

Restauratie Hoeve Klinkenberg

Eerder hebben wij melding gemaakt van de start van de werkzaamheden voor herstel en reconstructie van rijksmonument Hoeve Klinkenberg in Rothem. Ook heeft u al meer kunnen lezen over de indrukwekkende geschiedenis van deze prachtige boerderij. Inmiddels wordt in samenwerking met technische scholen uit de omgeving druk gebouwd aan de hoeve.

Ambities
Leerlingen van deze scholen ervaren hoe het is om een monumentaal gebouw op te knappen. Het is mooi om te zien hoe twee van de belangrijkste ambities uit het Buitengoed met het restauratieproject van dit gebouw samenkomen. Door bij het herstel van het gebouw op een actieve manier scholieren en burgers te betrekken wordt iets gedaan aan (burger)participatie met mensen uit de omgeving. Gelijktijdig wordt de oude allure teruggebracht van cultureel erfgoed op een markante plaats langs de centrale verbinding-as van het Buitengoed.

De Meerssense lokale omroep Meer Vandaag heeft een kijkje genomen op de bouwplaats. In de video kunt u zien hoe de herbouw vordert en wordt een toelichting gegeven op de plannen per bouwdeel.
http://www.meervandaag.nl/2017/10/23/druk-gebouwd-aan-hoeve-klinkenberg-video/

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>