Kloosterbosch
Kloosterbosch
Kloosterbosch
Locatie

Ontwikkeling Landgoed Kloosterbosch

Eind 20e eeuw initieerde de provincie Limburg de experimentele en ontwikkelingsgerichte beleidsregel; ‘Rood voor groen’. Een planologisch instrument om nieuwe landgoederen inclusief bebouwing, en versterking van natuur, bos en landschap mogelijk te maken.

Landschapsontwikkeling
Diverse initiatiefnemers startten hiermee, waaronder de familie Schaepkens uit Valkenburg. Inzet was de mogelijkheid om een nieuw landgoed te ontwikkelen, bestaande uit bos, natuurlijke graslanden, landschapselementen, en de bouw van een landhuis met allure in een kleinschalig cultuurlandschap. Iets dat ooit begon als een kleinschalig bosbezit van enkele hectares is nu, ruim 15 jaar later, uitgegroeid tot een ca. 40 ha groot landgoed en nadert zijn voltooiing. Het landhuis staat fier overeind en wordt afgebouwd. De laatste hand wordt gelegd aan het interieur, de landschappelijke inpassing en de erfinrichting. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het opwaarderen en inrichten van natuurgebieden, het omzetten van landbouwgrond naar natuurlijke graslanden (5 ha incl. beëindiging blauwe bessenplantage) en het herstel van graften in het eeuwenoude cultuurlandschap. Ook zijn er enkele poelen en wandelpaden aangelegd en is één hoogstamboomgaard opgeknapt. Een tweede boomgaard wordt komende winter onder handen genomen.

Natura 2000
Bijzonder is dat het merendeel van het zaaghout dat is gebruikt voor de bouw van de woning uit het eigen bos is geoogst, en vervolgens gezaagd, gedroogd en verwerkt in de woning en bijgebouwen. Dit bos maakt deel uit van de Europees meest waardevolle natuurgebieden, het Natura 2000 gebied Geuldal. Dit Zuid-Limburgse bos wordt nu beheerd volgens eeuwenoude gebruiken, het zogeheten Middenbosbeheer. In deze beheervorm stuurt de beheerder op een bos met evenwichtige bedrijfsopbouw en boomsoortensamenstelling. In iedere leeftijdsklasse van ca 20 jaar is een vast aantal bomen aanwezig. Hierdoor ontstaat onder de opgaande bomen ruimte voor jonge boompjes, struiken, kruiden en grassen en kunnen periodiek diverse houtsoorten geoogst worden. In het cultuurlandschap waarin kleinschalige agrarische activiteiten de boventoon voerden speelde deze vorm van bosbeheer een belangrijke rol. Het bos leverde onder andere brandhout, zaaghout en hout voor gereedschappen (voornamelijk essen) en later weidepalen. Door deze beheervorm met zijn grote mate van afwisseling is er een hoge biodiversiteit ontstaan. Er valt regelmatig veel licht op de bodem waardoor in combinatie met kwelplekken in de hellingen (daar waar het grondwater aan de oppervlakte komt) een prachtige voorjaarsflora tot ontwikkeling komt met o.a. dotterbloemen, sleutelbloemen, Lelietjes van Dalen en bosanemoon. Het continueren van deze wijze van duurzaam bosbeheer is daarom van groot belang voor de biodiversiteit.

Welkom
Door particulier initiatief, daadkracht, vasthoudendheid en een lange adem wordt het Landgoed Kloosterbosch een prachtig stukje waardevol cultuur- en natuurlandschap met hoge biodiversiteit: een buitengoed van allure in het Heuvelland. Voorjaar 2017 worden de inrichtingsmaatregelen afgerond en  verschillende informatiepanelen geplaatst. Het landgoed is dan in zijn geheel opengesteld voor wandelaars op de bestaande paden. Op deze wijze maakt het volwaardig deel uit van de landgoederenzone in het Buitengoed Geul & Maas. U bent van harte uitgenodigd om van het fraaie natuur- en landschapsschoon te komen genieten.

Hoe te bereiken
U kunt het beste de auto aan de voet van de helling, ‘parallel‘ aan de snelweg, parkeren. Dit is bij Chateau l'Ermitage, Stevensweg 1 Houthem, Valkenburg en de Calvariekapel. Dan kunt u wandelend over een steile helling (400m) door het bos naar het nieuwe landhuis lopen.

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>