Kunstwerk

Eerste stap naar een breed kunstevenement op Landgoed Vliek

Op zaterdag 16 februari werd de eerste stap gezet op weg naar het 4de evenement van de Stichting International Land Art Maastricht (IL-AM). Na 3 eerdere manifestaties, steeds op één van de domeinen van Buitengoed Geul & Maas, worden de activiteiten dit jaar ontplooid op het Landgoed Vliek te Ulestraten.

Land art expositie
Door IL-AM wordt een verband gelegd tussen kunst en natuur met als doel het publiek meer te betrekken bij de landgoederen van Buitengoed Geul & Maas. Tijdens het evenement wordt een werkweek georganiseerd waarin een twintigtal land art-kunstenaars uit meerdere Europese landen zich laten inspireren door het hellingbos van Landgoed Vliek om vervolgens ter plaatse hun kunstwerken te vervaardigen. Deze werkweek vindt plaats vanaf maandag 13 mei en kan en mag door het publiek worden gevolgd. De officiële opening van de land art expositie is op zaterdag 18 mei.

Expositie Limburgse Kunstkring
Tijdens het land art evenement organiseert de Limburgse Kunstkring in de tiendschuur van Kasteel Vliek haar jaarlijkse groepsexpositie. De Limburgse Kunstkring is een kunstenaarscollectief dat is opgericht in 1910 en bestaat uit een 30-tal leden uit Nederlands en Belgisch Limburg. In de grote tiendschuur worden, verdeeld over de 3 verdiepingen, vele kunstwerken tentoongesteld. Een deel van de expositie wordt ingericht met werken die zijn gemaakt op het thema “Tussenruimte”. Daarnaast is er plaats vrijgemaakt voor een presentatie van werken van de Syrische kunstenaar Ahmed Kliege.  De werken van deze kunstenaar zijn gemaakt in Libanon (2012 tot 2013) nadat hij zijn geboorteland heeft moeten ontvluchten. Deze kunstwerken zijn in 2017 door zijn echtgenote in opgerolde toestand meegesmokkeld naar Nederland.  De officiële opening van de expositie “Tussenruimte” vindt plaats op zondag 19 mei. De tentoonstelling loopt van 18 mei tot en met 10 juni 2019.

De expositie van de Limburgse Kunstkring bestaat uit schilderkunst, grafische kunst en beeldhouwkunst. De werken betreffen recente werken in een grote variëteit aan technieken. Tijdens de openingsuren zijn er ook kunstenaars aanwezig.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>