Art impression Grande Suisse
Art impression Grande Suisse
Art impression Grande Suisse

La Grande Suisse

Een vervallen kasteel dat wordt omgebouwd tot een modern en duurzaam crematorium. Dat is de droom van Nicole Arets van Monuta Uitvaartzorg. Gecharmeerd als ze is van het unieke karakter van de locatie en de samenhang met zijn omgeving.
Samen met haar passie en zorg voor een mooie uitvaart is de ambitie geboren om La Grande Suisse om te toveren tot een uniek crematorium met uitvaartcentrum. Het wordt een bijzonder crematorium, eenmalig in zijn soort in Nederland en het eerste crematorium in Maastricht.

Duurzaam
Uitvaartzorg wordt steeds persoonlijker en nabestaanden willen graag op een waardige en bijzondere manier afscheid nemen van hun dierbare. Monuta heeft de ambitie om het afscheid in de schitterende ambiance van het kasteel tot een nieuwe beleving te maken. De geschiedenis van dit monument, het karakter van de bouw met Limburgse mergel en de landgoederenzone dragen bij aan het gedenkwaardige karakter van een mooi afscheid. Dat is wat de gebruikers gaan ervaren. Wat ze niet weten, maar zeker niet onbelangrijk, is dat het crematorium uniek in zijn soort zal zijn qua duurzaamheid en techniek. Ook Monuta neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaam  ondernemen. Maatschappelijk en duurzaam ondernemen in een hightech crematorium. Maatschappelijk door gebruik te maken van de omliggende functies die gepland staan, duurzaam door warmte terugwinning, zonnepanelen daar waar mogelijk, elektrische oplaadpunten en natuurlijk niet te vergeten, de herbestemming van een waardevol monument.

Bijeenkomsten
Naast afscheid nemen kunt u herinneringsbijeenkomsten organiseren. Ook gaan we voorlichtingsdagen, open dagen en rouwverwerkingsbijeenkomsten organiseren. Kortom het hele scala van uitvaartzorg concentreren we op dit unieke landgoed. Uiteraard staan we in deze planfase in voortdurend contact met de omgeving en onze toekomstige buren. De eerste informatiebijeenkomst was op 6 september al druk bezocht. Hier hebben we onze plannen kunnen laten zien en hebben we persoonlijk contact kunnen zoeken.

Buitengoed Geul & Maas
Met de herbestemming van het Rijksmonument ‘Grand Suisse’ tot crematorium is er een nieuwe passende bestemming voor het leegstaande gebouw gevonden. Dit past precies binnen een belangrijke themalijn van het Buitengoed. Deze ontwikkeling wordt daarom ook positief ondersteund. Met de bijbehorende landschappelijke inpassing en herinrichting van de omgeving worden de belevingswaarden van het gebied vergroot en de historische context herstelt.In de directe omgeving ontwikkelt zich een vergelijkbaar initiatief. In de gemeente Meerssen wordt het Rijksmonument ‘Weerterhof’ eveneens tot crematorium herbestemd. Het is de bedoeling in de volgende nieuwsbrief dit project voor het voetlicht te brengen.Voor beide initiatieven zijn onlangs de planologische procedures gestart om de realisatie ervan ook echt mogelijk te maken. Voor meer informatie hieromtrent kunt u zich wenden tot de betrokken gemeente.

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>