Artist impression terrein De leeuw

Herontwikkeling Leeuwterrein

Voor de herontwikkeling van het voormalige brouwerijcomplex De Leeuw in Valkenburg zijn door ontwikkelaar Wyckerveste ambitieuze plannen ontwikkeld. Het industrieel erfgoed en de bijbehorende omgeving worden met een nieuw, eigen Valkenburgs concept omgevormd naar een bruisend belevingscentrum, met onder andere een hotel, foodexperience en eventcenter.

Ontmoetingsplek
Het (fabrieks)terrein verandert in een ontmoetingsplek voor de Limburgers en haar bezoekers. Hierbij is naast de kwaliteit en diversiteit van het aanbod ook de openbare ruimte en het park van wezenlijk belang.

Procedure
Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het voormalige terrein van de Leeuwbierbrouwerij in Valkenburg en de aanvraag voor de omgevingsvergunning hebben in de zomer ter inzage gelegen. Vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning (december 2017) is Wyckerveste op 16 oktober gestart met voorbereidende werkzaamheden op het terrein. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Plum Infra B.V.

Meer informatie?
Kijk voor meer info over dit project op http://www.valkenburg.nl/actueel/ontwikkelingen-leeuwterrein_41954/

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>