Brouwerij de Leeuw, Valkenburg

Leeuwterrein in Valkenburg opgeknapt

De consoliderende maatregelen die noodzakelijk waren om het verval van de voormalige Leeuwbrouwerij tegen te gaan, zijn afgerond. Alle daken van het complex zijn vernieuwd, asbest is verwijderd en gedeeltelijk zijn kozijnen vernieuwd. In de gebouwen is verder nieuwe verlichting aangebracht. Het grote waterrad van de brouwerij is deels verwijderd om gerestaureerd te worden.

Op dit moment voert de gemeente Valkenburg aan de Geul gesprekken met mogelijke partners die het  schitterende monumentale complex in z’n geheel verder willen ontwikkelen. De doorontwikkeling van het Leeuwterrein zal moeten leiden leidt tot een nieuwe economische motor voor Zuid-Limburg. Werkgelegenheid, nieuwe economische impulsen, het aantrekken van nieuwe doelgroepen en het positioneren van een innovatief concept zijn effecten die hierbij worden beoogd.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>