Lex Hoefnagels

Het verhaal van....BGM programmamanager Lex Hoefnagels

‘Zeg eens, jongetje, wat wil jij later worden als je groot bent?’ ‘Rentmeester, meneer. Van een landgoed’. Dat zou  veertig jaar geleden het antwoord geweest kunnen zijn van een piepjonge Lex Hoefnagels,  programmamanager Buitengoed Geul & Maas.

Pareltjes
Als Lex vertelt, dan borrelt achter zijn woorden een kookpot van enthousiasme. ‘Als je het chic wil zeggen, dan gaat het om cultuurhistorische pareltjes, die vragen om een nieuwe toekomst, in een grotere landschappelijke context die de mogelijkheden nog interessanter maakt. Daarom spreken we liever van een Buitengoed dat reikt van Schin-op-Geul tot Borgharen. In dat gebied kun je “blauwe lijnen” van het Geuldal herkennen, “groene lijnen” van de natuurelementen en “rode lijnen” van kastelen, hoeves en landgoederen. Schakels die het gebied verbinden. De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul en de Provincie dragen het Buitengoed samen.

Buitengoed 2.0
Je moet een lange adem durven hebben. Al 20 jaar zijn plannen ontwikkeld voor dit gebied. Het programma Buitengoed Geul & Maas is in 2013 gestart en zou eind 2017 stoppen. Maar je kunt een gebied als dit niet aan zijn lot overlaten en dan een paar jaar later opnieuw beginnen. Op basis van een evaluatie kunnen we verder tot 2022. Dat geeft ruimte en nieuwe mogelijkheden. We gaan accenten verleggen: niet langer een overheidsfeestje  maar meer voor en door eigenaren en ondernemers uit het gebied. Alleen dán krijg je Buitengoed 2.0.’

Volgende generatie
Ons erfgoed naar de volgende generatie brengen: onze kinderen en kleinkinderen, daar doe ik het allemaal voor!’
Ik ben opgeleid als bosbouwer en rentmeester, ben al jaren betrokken bij allerlei gebiedsontwikkelingen. Dat kunnen heel mooie projecten zijn, maar voor mij gaat het pas schitteren als mensen, natuur en cultuurgoed samen een echte beleving kunnen opleveren. 

Hobby = werk
‘Het Buitengoed Geul & Maas wordt de komende jaren meer herkenbaar. We gaan het gebied branden en steeds meer verbindingen die nu diffuus zijn versterken. Fiets-, wandelpaden en een weg ‘de Verbindingsas’, krijgen de look & feel van het Buitengoed. Voor mij is niets mooiers dan van je hobby je werk te kunnen maken. En dat is precies hoe het Buitengoed voor mij voelt. Daarom loop ik ook in een Buitengoed-shirt mee bij Zweit veur Leid.  Ik heb altijd iets met landgoederen gehad. Ook in mijn woonplaats Swalmen voelde ik mij altijd al aangetrokken door de manier waarop de kasteelvrouwe, de gravin van landgoed Hillenraad, een band onderhield met de dorpsgemeenschap. Vorig jaar is ze op hoge leeftijd overleden en ze laat een duidelijk stempel achter. Zo’n landgoed krijgt daardoor voor de omgeving echt een meerwaarde.

 Ik zie dit gebied vol kastelen en landgoederen als een slapende prinses, die dankzij wat aandacht kan worden gewekt en dan gaat stralen’. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>