De heer Oostwegel tijdens de manifestatie
Na afloop van de manifestatie
Marc Heusschen van Heusschen Copier

Buitengoed Geul & Maas in de picture tijdens manifestatie “Landschap in het Hart van de Samenleving”

Tijdens de manifestatie "Landschap in het Hart van de Samenleving" in Chateau Sint Gerlach heeft het Nationaal Landschap Zuid-Limburg haar toekomstvisie en plannen gepresenteerd in samenwerking met de drie nationale parken die Limburg rijk is. Limburg is trots op haar landschap. Dat bleek wel uit de toespraken van Toine Gresel, Herman Vrehen en de gedeputeerden Eric Geurtsen en Hubert Mackus.

Tijdens de bijeenkomst was er ruim aandacht voor het Buitengoed Geul & Maas. Als ambassadeur van het Buitengoed Geul en Maas vertelde Camille Oostwegel Sr. over de historische locatie en de recent gevonden sporen van de Via Belgica. Tevens vertelde hij over zijn plannen om het terrein tussen chateau Sint Gerlach en het unieke houten treinstation van Houthem – St. Gerlach om te vormen tot het Wijland, met een wijngaard als unieke entree van het landgoed.

Marc Heusschen vervolgde het verhaal met een presentatie over de nieuwe structuur en de initiatieven binnen het Buitengoed. Overheid en ondernemers werken constructief samen om het gebied verder te ontwikkelen en ook recreatief op de kaart te zetten. De focus ligt de komende jaren op het transformeren; van minder overheid naar meer ondernemers. Hierdoor worden naast projecten in het publieke domein vooral ook projecten gerealiseerd in het private domein en op het grensvlak van beide. Hieraan gekoppeld wordt van de ondernemers gevraagd te investeren in branding, marketing en het versterken van de beleving van het gebied (ambassadeurs). Gestimuleerd wordt om hierbij aansluiting te zoeken bij lokale bewoners vanwege hun gebiedskennis en wensen. De overheid zal bij deze taken een stimulerende en faciliterende rol vervullen.

Als uitsmijter deed Camille Oostwegel een krachtige oproep richting het groot aantal aanwezige bestuurders om ook na de verkiezingen met het Buitengoed door te gaan en dit op te nemen in de nieuwe coalitieprogramma’s na de gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>