Meerssen papier

Meerssen Papier maakt doorstart

Het failliete Meerssen Papier in Meerssen maakt een doorstart. De papierfabriek wordt overgenomen door Marsna Paper BV. 

Marsna Paper BV heeft hierover een akkoord bereikt met de curator in het faillissement.

Dit betekent dat de papierproductie op de drie zeer specialistische machines binnen enkele dagen wordt hervat en de werkgelegenheid voor tenminste 35 medewerkers wordt behouden.

 Jack Giesen, die directeur van Meerssen Papier was tot oktober 2013, wordt opnieuw algemeen directeur van de papierfabriek. Marsna Paper BV zal commercieel in de markt blijven opereren onder de bestaande naam Meerssen Papier omdat deze internationaal bekend is en staat voor hoogwaardige papiersoorten. 

De Provincie Limburg heeft al in 2009 een doorstart mogelijk gemaakt door de fabriek, na een bankroet van Favini, voor € 3,3 miljoen aan te kopen en te verhuren aan Meerssen Papier. Ook nu is de Provincie betrokken bij de doorstart en kan wederom werkgelegenheid worden behouden. 

Gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken: ,,Er is een maatschappelijk belang om Meerssen Papier een doorstart te laten maken: Uiteraard vanwege het behoud van werkgelegenheid, maar ook doordat het bedrijf een unieke kennis heeft van specifieke papierproductie.”

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>