Mergelsteilwanden Dwingel
Middenbos Polferbos
Polferbos

Werkzaamheden mergelsteilwanden

Werkzaamheden mergelsteilwanden Valkenburg aan de Geul in twee grote projecten
In Valkenburg aan de Geul hebben grootschalige onderhoudswerkzaamheden  aan de mergelsteilwanden plaatsgevonden. De onderhoudswerkzaamheden waren er op gericht om de wanden weer veilig en beleefbaar te maken voor bewoners en bezoekers van Valkenburg aan de Geul. Ook in het nabijgelegen Polferbos hebben werkzaamheden plaatsgevonden.

Onderhoud en kwaliteitsimpuls Mergelsteilwanden
Midden in Valkenburg aan de Geul, in de Neerhem, de Dwingel  en de Daalhemerweg, dat is het werkgebied waar de werkzaamheden aan de steilwanden uitgevoerd werden. De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de opgaande begroeiing, het kappen van de bomen én het inspecteren en stabiliseren van de mergelsteilwanden.
De mergelsteilwanden vormen een unieke locatie waar ook diverse beschermde diersoorten voorkomen. Zo maken de Hazelworm, de Das en de Gewone Dwergvleermuis gebruik van dit gebied. Het gebied is potentieel leefgebied van diverse bijzondere insecten en plantensoorten. In het oog springende soorten zijn het vliegend hert, een insect waarvan de kaken lijken op het gewei van een hert, en spaanse vlag, een vlindersoort.
Doel van het project is meervoudig: het oplossen van veiligheidsrisico’s, de vergroting van de ecologische waarde van het gebied en vergroten van de beleefbaarheid van de mergelsteilwanden.

In februari 2016 is gestart met het verwijderen van de begroeiing op de mergelsteilwanden. Nadat de beplanting en klimop verwijderd was, zijn de grote bomen met een telescoopkraan van de steilwanden achter de woningen en hotels weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Vanwege de steilte en slechte bereikbaarheid van het werkgebied en de diverse gebruiksfuncties was deze indrukwekkende methode de beste keuze.
Na inspectie op loszittende delen zijn de benodigde veiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Waar nodig zijn loszittende stukken mergel weggehaald, verankerd, gestut of vangnetten gespannen.
Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de mergelwanden, zullen een groot deel van de stobben weer uitlopen in de vorm van zogeheten ‘hakhoutstoven’. De uitlopende bomen en struiken zullen de komende jaren weer een dichte begroeiing op de wand vormen. Grote en hoge bomen komen in verband met de risico’s niet meer terug.

Werkzaamheden in het Polferbos
Het Polferbos is een hellingbos en Natura2000-gebied. Direct aan de Plenkertstraat gaan op verschillende plekken de mergelsteilwanden kaarsrecht omhoog. Bomen direct langs de rand zijn vanwege de onveiligheid weggehaald. Verder van de weg en de steilwand wordt middenbos ontwikkeld. Hier groeit een open bos met grote vitale bomen. Nog verder het bos in groeit normaal opgaand bos. Door de combinatie van deze bostypen ontstaat veel afwisseling met nieuwe zichtlijnen naar het Geuldal. In het Polferbos groeien veel verschillende boomsoorten. Er staan bijzondere plantensoorten en er leven dassen. Doel van de uitgevoerde werkzaamheden is een structuurrijk boslandschap, waarbij het oude traditionele hakhout- en middenbosbeheer een belangrijke referentie is. In de omgeving van Valkenburg is herstel van middenbos zeer succesvol gebleken voor behoud van plant- en diersoorten. Voorbeelden zijn te vinden in het Gerendal en op de Schaelsberg.

Buitengoed Geul & Maas
De werkzaamheden aan de mergsteilwanden rondom de Dwingel en in het Polferbos passen binnen de visie van Buitengoed Geul & Maas en worden door de Provincie ondersteund met gelden uit de impulsmiddelen. De opknapwerkzaamheden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul & Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt.

 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>