Mirella Wolfs-Partouns

Het verhaal van Mirella Wolfs-Partouns

Programmamanager Buitengoed Geul & Maas

“Een baan om van te genieten”. Bezig zijn met mensen in een gebied met zo veel mooie parels, bekend en onbekend. Een baan waarin vele elementen van mijn eigen levenspad samenkomen, zoals de liefde voor oude karakteristieke gebouwen, het verenigingsleven, het stadse in afwisseling met het landelijke.

Op een warme zomerdag in 1976 ben ik geboren in een Sphinx-woning in het Boschstraatkwartier van Maastricht. Als kind mocht ik een `blokje om de Sphinx` fietsen: via de Nutsbedrijven aan de Maagdendries langs de Eiffel en Timmerfabriek, waar mijn vader werkte. De Montessorischool als basisschool leerde mij creatief en zelfstandig  te zijn. Later ging ik saxofoon spelen bij de Maastrichtse Verkennersband. Met militaire precisie marcheerden we door vele straten van Europese landen en draaiden we shows op het Wereld Muziek Concours. Mijn studie Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht leerde mij de Westerse cultuur vanuit diverse invalshoeken te bekijken, verschillende disciplines te begrijpen en op zoek te gaan naar het waarom van onze cultuur. Via de richting van technologische cultuur kwam ik te werken in Hoensbroek waar ik onderzoeksprojecten begeleidde om te bezien hoe technologie onze kwaliteit van leven kan beïnvloeden. Van de onderzoekswereld ging ik naar de wereld van adviesbureaus om te werken in publiek private samenwerkingen en integrale kaders op te stellen om uiteindelijk naar de overheid te gaan om  projecten en gebiedsontwikkelingen te begeleiden. Intussen moeder van vier kinderen en van hartje Maastricht naar de landelijke omgeving van Eijsden verhuisd, steeds meer genietend van moeder natuur. 
 
Het luisteren naar anderen, elkaar proberen te begrijpen en de zoektocht naar de samenhang der dingen komen sterk in onze aanpak van het Buitengoed Geul & Maas terug. Belangrijkste doel voor mij is dat we samen verbindingen maken. Dit doen we door ons verhaal te vertellen en op onze beurt te luisteren naar de verhalen van anderen. We leren elkaar beter kennen en gaan elkaar vertrouwen. Het echte verbinden ontstaat als we de ander ook  iets gunnen. Ondanks onze eigen belangen kiezen voor een hoger gelegen doel: dan gun je een ander iets en start het genieten. Laten we in 2015 buitengewoon genieten van het Buitengoed Geul & Maas. Mooie dingen gebeuren wanneer je `vreemden` ontmoet.
 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>