restauratieregeling

Monument restaureren?

Dan is de nieuwe restauratieregeling van Provincie Limburg wellicht interessant voor u. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 november 2018. De regeling heeft een looptijd van één jaar.

Voor wie?
De regeling is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumentale gebouwen die voor een urgente restauratieopgave staan.

Wanneer indienen?
De nieuwe restauratieregeling wordt in de eerste week van september gepubliceerd. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 november 2018. De vroege publicatiedatum geeft eigenaren de gelegenheid om een goed gemotiveerde aanvraag voor te bereiden. Voor deze regeling is een budget beschikbaar van in totaal € 2.800.000. Dus ben op tijd. Dien snel uw aanvraag in. 

Ondersteuning urgente restauratieopgaven
Provincie Limburg blijft zich met deze regeling inzetten voor het behoud van monumentaal erfgoed. De nieuwe regeling is nagenoeg gelijk aan de huidige restauratieregeling, die op 1 november 2018 wordt afgesloten. Het plafond in de lopende regeling  was al bereikt in april van dit jaar. Hiermee heeft de Provincie op vijftien locaties de restauratie opgave ondersteund. Daarmee was de regeling voor de periode 2017-2018 een succes. Met de nieuwe regeling wordt de provinciale ondersteuning van urgente restauratieopgaven voortgezet. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>