Welkom Buiten!

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!

De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking. In het afgelopen jaar is door veel ondernemers en overheden hard gewerkt om voor Buitengoed Geul en Maas de nieuwe stappen en acties te bepalen. Vele ‘kwartiermakers’ dachten en deden mee met de vraag: hoe wordt het Buitengoed een platform en fenomeen waarop we als ondernemers kunnen groeien? Het resultaat is een nieuwe en heldere marketing- en communicatie strategie met de naam ‘naar buiten!’ In het Buitengoed doen we er alles aan om mensen vanuit ons cultureel erfgoed in contact te brengen met de natuur en hun omgeving. Deze ‘missie’ levert veel nieuwe kansen op voor ondernemers en burgers die zelf hun eigen invulling van ‘naar buiten’ kunnen geven en het brengt de herkenbaarheid die het gebied verdient. Maar bovenal is er ook een aantal concrete nieuwe samenwerkingsproducten ontwikkeld die ondernemers helpen om samen waarde te creëren in dit gebied om bewoners en bezoekers optimaal te laten genieten van dit gebied.

Nu het plan staat, is het tijd dat Buitengoed Geul & Maas ‘naar buiten’ gaat. Niet als overlegorgaan, maar als nieuw merk en nieuwe producten die daar krachtige inhoud aan geven.In oktober 2020 zullen we een breed evenement organiseren, waarop we de reeds betrokken, maar vooral ook nieuwe ondernemers zullen uitnodigen om mee te doen en lid te worden van Buitengoed Geul & Maas. De datum hiervoor wordt binnenkort bekend gemaakt. Het Buitengoed Geul en Maas is klaar voor de volgende sprong naar de toekomst. Doe jij mee?

De BGM Coöperatie. Klein beginnen, maar wel op eigen benen
Het is bijna zover. In samenwerking met Team Notarissen werkt Bosgroep Zuid Nederland komende weken aan de statuten van de ‘Coöperatie Buitengoed Geul en Maas’,  en een daaraan gekoppelde stichting. Met deze volgende stap krijgt het Buitengoed een ‘tool’ in handen waarmee verder wordt gewerkt aan versterking van het netwerk tussen ondernemers, overheden en bewoners/bezoekers enerzijds. Anderzijds geeft dit een basis om zelfstandig evenementen te organiseren en projecten te initiëren ter verbetering van de historische en landschappelijke kernkwaliteiten.

Waarom een ‘coöperatie én een stichting’?
In een coöperatie staan de leden, en de samenwerking tussen leden voorop. Leden van de BGM-coöperatie kunnen ondernemers zijn, maar ook overheden en/of terreineigenaren. In de coöperatieve gedachte wordt zonder een winstoogmerk gewerkt aan de vraagstukken die bij de leden leven. Daarbij kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kwaliteiten van ondernemers in het Buitengoed. De dienstverlening van de coöperatie sluit aan op de ambities die afgelopen jaren meermaals naar voren zijn gebracht: ondersteuning met raad en daad op het gebied van event-management om de zichtbaarheid van het Buitengoed te vergroten. En het bundelen of ondersteunen van initiatieven van ondernemers tot concrete projecten op het gebied van cultuurhistorie, recreatie en landschap en daar projectfinanciering bij organiseren.

Om ook de betrokkenheid van bewoners en bezoekers een plek te geven en initiatieven voor crowdfunding en crowdsourcing een kans te geven is een stichting noodzakelijk. Binnen een stichting kan fondsvorming plaatsvinden, het BGM-fonds, en kunnen collectieve doelen gefinancierd worden. De coöperatie ‘tool’ komt in handen van de ondernemers die lid worden. Daarom wordt klein gestart, met de mogelijkheid om te groeien.

Komende maanden worden de benodigde documenten voor de oprichting afgerond en voorgelegd aan een aantal van u. Vanaf medio oktober gaat de coöperatie ‘naar buiten’  en staat dan ook op eigen benen. Daar hoort uiteraard een bijeenkomst bij op één van de prachtige locaties die ons Buitengoed rijk is. Hierover volgt binnenkort meer info!

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>