Tijdens de bijeenkomst

Succesvolle netwerkbijeenkomst Buitengoed Geul & Maas

Op 11 februari jl. organiseerde het Buitengoed Geul & Maas een succesvolle netwerkbijeenkomst voor ondernemers, burgers, bestuurders en andere betrokkenen. Deze vond plaats bij het Parkhotel in Valkenburg; een Rijksmonument dat een bijzondere plek inneemt in de toeristische geschiedenis van Valkenburg. Naar een ontwerp van architect Pierre Cuypers is het Parkhotel oorspronkelijk gebouwd als Kurhaus in 1892. Een passende ‘erfgoedlocatie’ voor een Buitengoed Geul & Maas bijeenkomst.

‘Laten zien hoe het samen kan’
Programmamanager Lex Hoefnagels en gebiedsregisseur Marc Heusschen van Heusschen*Copier heetten de ruim 80 gasten welkom. Vervolgens werden de aanwezigen geïnformeerd over de resultaten van een jaar samenwerken in de vorm van de Praktijkschool. Dit werd onder andere verzorgd door vijf ondernemers die een inspirerende pitch voordroegen: Johan Arts van de Bosgroep Zuid-Nederland, Jos Kester van Ontmoet Anna, David Smith van Perfect World Principle, Kris Förster van KF in Heritage en tenslotte Vera Düring, penningmeester van Stichting Land-Art en directielid van Hotel Management School Maastricht. ‘Laten zien hoe het samen kan!’ was de boodschap die als een rode draad de verhalen van de ondernemers verbond. Dit is immers de kernboodschap van het Buitengoed Geul & Maas; het samenbrengen van overheden en ondernemers om samen een collectieve identiteit en een collectief doel te creëren.

Presentatie Bidboek
Ook is er vooruitgekeken tijdens deze bijeenkomst. Onder andere door de presentatie van het Bidboek door de voorzitter van het Buitengoed, Carlo Vankan. Hierin worden onder andere de ambities en toekomstplannen beschreven. De officiële presentatie van het Bidboek vond een week later plaats tijdens een bijeenkomst van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.  Speerpunten voor het komende halfjaar zijn komen tot een concreet marketing en communicatieplan, het inrichten van de nieuwe organisatie en het ontwikkelen van verdien- en waardemodellen, waarmee het Buitengoed Geul & Maas ‘verkoopbaar’ wordt.

Ter afsluiting was er nog de gelegenheid voor een borrel, waarbij aanwezigen de kans kregen om met elkaar van gedachten te wisselen en tot nieuwe initiatieven te komen die bijdragen aan het Buitengoed Geul & Maas.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>