welkom

Nieuwjaarsbijeenkomst

Veranderingsproces ondernemers
“Achter de schermen is er het afgelopen jaar, vaak in stilte, hard gewerkt om het Buitengoed Geul & Maas een toenemende factor van betekenis te laten zijn in de samenhangende gebiedsontwikkeling in de gemeenten Maastricht, Meerssen & Valkenburg aan de Geul. We hebben met name invulling gegeven aan het veranderingsproces om de ondernemers meer positie te geven. Door te werken met projecten die deel uitmaken van de zogenoemde BGM-Praktijkschool, zijn we hier mee aan de slag gegaan. Vanwege de geboekte successen wordt het Buitengoed Geul & Maas door de bestuurstafel van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) inmiddels gezien als voorbeeld project of proeftuin voor de ontwikkeling van andere Stads-Landzones in Zuid-Limburg.

Aan de hand van de ‘lessons learned’ willen wij graag laten zien hoe we een en ander hebben gedaan.

Graag nodigen we u daarom uit voor een  nieuwjaarsborrel/netwerkbijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 11 februari 2019 op een locatie in het Buitengoed. Vanaf 16.30 uur delen de voorzitter van de Stuurgroep Carlo Vankan, programmamanager Lex Hoefnagels en gebiedsregisseur Mark Heusschen samen met u de eerste resultaten en bereikte successen, willen we graag met u kijken en ontdekken hoe we samen in 2019 de Praktijkschool verder vorm kunnen geven, uitbreiden en de toekomst van het Buitengoed Geul & Maas zien. Onder het genot van een hapje en een drankje is er voldoende gelegenheid om te netwerken.

Het Buitengoed Geul & Maas is een zich ontwikkelende (ondernemers) organisatie die haar ‘community’ graag wil uitbreiden. Daarom doen we een oproep en nodigen u van harte uit om een gast, collega, relatie of verwante mee te nemen naar onze bijeenkomst. Ook zij zijn van harte welkom. 

Wilt u ons laten weten of u hierbij aanwezig kunt zijn door deze link in te vullen? https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/nieuwjaarsbijeenkomst

Graag zien wij u maandag 11 februari 2019!

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>