Duurzame herbestemming groene erfgoedensembles in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Het Gelders Genootschap is in opdracht van Provincie Limburg gestart met het project over de aanpak van leegstand en het stimuleren en versnellen van duurzaam hergebruik van groene erfgoedensembles in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het project loopt van januari 2018 tot en met december 2018, en is één van hefboomprojecten van het ‘Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Zuid-Limburg’. 

Invloed op Zuid-Limburgs landschap
Met name voor monumentale kastelen, buitenplaatsen, boerderijen en molens is herbestemming een lastige opgave. Het gaat om belangrijke en complexe erfgoedensembles, waarbij de relatie van het monumentale pand met tuin, erf, landerijen en landschap essentieel is. Verval van deze erfgoedensembles kan grote invloed hebben op de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap. Bij de uitvoering van het project wordt onder meer gekeken naar:

  • manieren om beleidsruimte te scheppen voor goede ontwikkelingen
  • eigenaarschap en gebruik
  • verbinden en verleiden van vraag en aanbod
  • kennis ontwikkelen en delen
  • (alternatieve) vormen van financiering (subsidies, leningen, fondsen en crowdfunding).

Toets bij vijf casussen
Er wordt inzicht gegeven in het actuele aanbod van leegstaande monumenten (boerderijen, molens, kastelen en buitenplaatsen) in het landelijk gebied van het Nationaal Landschap en in ervaringen – succes- en faalfactoren – van herbestemmingen van erfgoedensembles in Limburg. Dit levert aandachtspunten op voor toekomstige herbestemmingen.

 In dit project worden bij vijf casussen de instrumenten getoetst. Dit zijn:

Groote Molen – gemeente Meerssen
Kasteel Schaloen – gemeente Valkenburg aan de Geul
Boerderij Op de Bies – gemeente Nuth
Hoeve Dobbelsteynhof – gemeente Eijsden-Margraten
Kasteel Goedenraadg - gemeente Gulpen-Wittem.

De door gemeenten aangedragen casussen zijn divers in type erfgoed, geografische spreiding, urgentie, gebiedskwaliteiten, complexiteit, inhoud en eigendom. Vanuit de urgentie van de lokale gebiedsontwikkeling Buitengoed Geul en Maas is reeds gestart met de casussen Groote Molen en Kasteel Schaloen. Bij elke casus wordt nauw samengewerkt met de eigenaren en overheden.

Netwerk Herbestemming Groene Erfgoedensembles
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Buitengoed Geul en Maas zijn co-financiers van het project. In het project wordt ook nauw samengewerkt met de gemeenten in Zuid-Limburg, de Stichting Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, monumenteneigenaren, erfgoedinstellingen en andere stake-holders. Voor de uitwisseling van ervaringen en kennis wordt dit jaar het Netwerk Herbestemming Groene Erfgoedensembles ontwikkeld.

Leden van dit netwerk worden op de hoogte gehouden over het project en worden uitgenodigd voor twee werkateliers over leegstand en herbestemming van groene erfgoedensembles. De ateliers vinden plaats op donderdag 14 juni 2018 (Agrarisch erfgoed) en woensdag 26 september 2018 (Historische Buitenplaatsen en Landgoederen) . Wilt u lid worden van het Netwerk Herbestemming Groene Erfgoedensembles? Neem contact op met Elyze Storms-Smeets (projectleider): e.storms@geldersgenootschap, 026-4421742 of 06-18900463.

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>