Voorbeelden van natuurspeelplaatsen
Brainstormen tijdens de ontwerpsessie

Eerste ontwerpsessie Beleefweide Vaeshartelt

Op donderdag 3 maart 2016 heeft de eerste ontwerpsessie van de Beleefweide bij Buitenplaats Vaeshartelt plaatsgevonden. Beleefweides zijn plekken waar mensen het hele jaar door terecht kunnen om actief bezig te zijn met beplanting, buiten spelen, plukken van eetbare planten, oogsten of onderhoud plegen – of om er simpelweg te genieten van rust en natuur.

Buitenplaats Vaeshartelt heeft de droom om een natuurspeelplaats te realiseren en kan dit waarmaken door de financiële steun van de stichting Kannunik Salden Nieuwenhof, IKL Droomprijs en Buitengoed Geul & Maas. Hiermee wil Buitenplaats Vaeshartelt nog meer een Buitenplaats voor kinderen worden. In de komende maanden maart wordt het plan voor de natuurspeelplaats, onder leiding van IKL verder uitgewerkt, samen met betrokkenen uit de omgeving en de kinderen zelf. Uiteindelijk worden de plannen met hulp van zo veel mogelijk vrijwilligers uitgevoerd.

Donderdag 3 maart 2016 was de eerste ontwerpsessie in het bijenpaviljoen van Vaeshartelt. Partijen zoals IKL, BSO De Boomhut Amby, scouting Bunde, Buurtvereniging Weert, Traject Opbouwwerk Limmel Nazareth, CNME, Different Perspective, Stichting Vrienden van Vaeshartelt, Stichting Buitenplaats Vaeshartelt en het Buitengoed Geul & Maas hebben tijdens de eerste ontwerpsessie gewerkt aan de eerste stappen richting de Beleefweide. Dit geeft voldoende voedingsbodem om op 7 april verder te gaan in de tweede ontwerpsessie. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>