Open Monumentendag 2019

Open Monumentendag in het Buitengoed Geul & Maas

De vier voormalige lusthoven van Regout - Villa De Kanjel, Villa Kruisdonk, Buitenplaats Vaeshartelt en Chateau Jeruzalem - openden op 15 september gezamenlijk hun deuren. Een aantal eigenaren en ondernemers in het Buitengoed Geul & Maas hadden in samenwerking met de gemeente Maastricht een route en programma opgezet rond de landelijke Open Monumentendagen. Het prachtige weer zorgde er mede voor dat het evenement een succes werd.

Landgoederen van familie Regout
Ruim 250 belangstellenden brachten een bezoek aan de voormalige landgoederen van Regout. Er was veel belangstelling voor de begeleide wandelingen van De Kanjel naar Kruisdonk en Vaeshartelt met uitleg van historicus Jac van den Boogaard of stedenbouwkundige Servé Minis. Ook de lezingen van landschapsarchitect Barry Kerckhoffs van bureau Verbeek met als thema ‘herinrichting en historie van de parken bij De Kanjel en Kruisdonk’ werden goed bezocht. Daarnaast waren de vlindertuin en theeproeverij bij Vaeshartelt erg in trek. Bij ‘De Kanjel’ werd uitleg gegeven over restauratietechnieken door de firma Woudenberg. Kinderen konden hier naar hartenlust knutselen. Op alle locaties werden bezoekers voorzien van een gezonde verfrissing: een heerlijk appeltje uit de boomgaard van Vaeshartelt.

Kortom: een geslaagd evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is. De organisatie heeft in elk geval weer prachtige anekdotes opgedaan van bezoekers over het leven en werken bij de landgoederen in vroegere tijden.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>