Monumentale parkafscheiding

Opening herstelde monumentale parkafscheiding Vaeshartelt

Op 15 mei jl. is de herstelde monumentale parkafscheiding bij landgoed/buitenplaats Vaeshartelt feestelijk geopend door wethouder Krabbendam van de gemeente Maastricht.
Hij deed dit in zijn rol als waarnemend voorzitter van de Stuurgroep Buitengoed Geul & Maas en als wethouder van de gemeente Maastricht.

Herstelproject
Het herstelproject is 3 jaar geleden opgepakt en met subsidies van de gemeente Maastricht, de Provincie Limburg, het Prins Bernhardfonds en het Bouwfonds tot stand gekomen. Behalve een duidelijke afscheiding is door dit herstel ook het zicht op het kasteel verbeterd. We mogen trots zijn op het bereikte resultaat: een hersteld cultuurhistorisch element bij de prachtige buitenplaats Vaeshartelt. Laat dit de opmaat zijn voor het herstel van het landschap bij landgoed/buitenplaats Vaeshartelt, als onderdeel van de Tuinen van Maastricht.

Hotspot binnen het Buitengoed
De Tuinen van Maastricht is een van de ‘hotspots’ binnen het nieuwe programma van  Buitengoed Geul & Maas. Een samenwerkingsprogramma van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul en de provincie Limburg. Dat programma richt zich op herbestemming van landgoederen, herstel van cultuurhistorische en landschappelijke elementen en waarden en op het publiek toegankelijk maken van het gebied door de aanleg van wandel- en fietsroutes. Deze samenwerking heeft de afgelopen 4 jaar zijn vruchten afgeworpen en we hopen dat we dit kunnen voortzetten voor de komende 4 jaar.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>