Bedankt Koos!

Pré-pensioen ‘founding father’ Buitengoed Geul & Maas

Koos Jans was een van de mensen die vanaf het eerst uur betrokken waren bij de oprichting en ontwikkeling van het Buitengoed Geul & Maas. Hij heeft onlangs afscheid genomen. Als vertegenwoordiger van de Gemeente Maastricht heeft hij jarenlang deel uitgemaakt van het Kernteam Buitengoed Geul & Maas. Hij was een van de drijvende krachten. Met zijn kennis, brok aan ervaring en grote netwerk heeft hij veel bijgedragen. Koos is een man van de praktijk. Hij fungeerde als ‘verbindingsofficier’ tussen beleid en uitvoering en opereerde als ‘smeerolie’ om projecten gerealiseerd te krijgen. 

Hij speelde een belangrijke rol bij de herbestemming van monumenten als Mariënwaard / Grand Suisse en Villa Kanjel. Hij hielp bij het op de rails zetten van lokale gebiedsontwikkelingen zoals de sanering van de sloop van het Xonar-instituut. Zonder zijn inbreng was dit nog moeilijker van de grond gekomen. Zijn inbreng bij infrastructurele projecten als de totstandkoming van de Verbindings-as (auto’s) en het routenetwerk (fietsen) mogen ook niet onvermeld blijven. Deze projecten bepalen de toegankelijkheid, beleefbaarheid en op termijn de identiteit en eigenheid van het Buitengoed.

We hopen dat Koos als sportieve en gedreven wielrenner of recreatieve fietser nog vaak in ons buitengoed komt genieten. We bedanken hem voor de actieve en inspirerende rol die hij heeft gehad voor ons Buitengoed. Esther de Boeye volgt hem op als lid van het BGM-Kernteam. In een volgende nieuwsbrief stellen we haar aan u voor. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>