Uitleg over het Polferbos
Uitleg over het Polferbos
Polferbos

Opknapbeurt Polferbos biedt kansen voor natuurontwikkeling

In Valkenburg aan de Geul zijn grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in en rond het Polferbos. De ingrepen zijn bedoeld om bijzondere natuurwaarden te ontwikkelen. Voor belangstellenden werd onlangs een rondleiding georganiseerd om de eerste resultaten te bewonderen.

Polferbos
Het Polferbos is een hellingbos en ligt op de Cauberg tegen de Plenkertstraat en bij het casino. In het bos groeien veel verschillende boomsoorten. Er staan bijzondere plantensoorten en er leven dassen. Het bos was bijna overal dichtgegroeid en donker geworden. Veel plantensoorten konden daar niet tegen. Bomen hebben extra ruimte nodig om mooi uit te kunnen groeien. Ook de uitkijkpunten richting het Geuldal waren helemaal dicht gegroeid. 

Mergelsteilwanden
Direct aan de Plenkertstraat gaan op verschillende plekken mergelsteilwanden kaarsrecht omhoog. Bovenop deze steilwanden groeit het Polferbos. Bomen direct langs de rand begonnen ouder te worden. Daardoor konden onveilige situaties ontstaan. Zij zijn vervangen door jonge struiken. Verder van de weg en de steilwand groeit straks een open bos met grote vitale bomen. Nog verder het bos in groeit normaal opgaand bos. Door de afwisseling van diverse bostypen ontstaat straks veel afwisseling met nieuwe zichtlijnen naar het Geuldal.

Rondleiding
Natuurliefhebbers konden de resultaten van de werkzaamheden  op 19 september bewonderen tijdens een rondleiding door het gebied.  Een medewerker van de Bosgroep Zuid-Nederland gaf tekst en uitleg over het beheer van het gebied. Hij legde uit dat de ingrepen in het Polferbos met name bedoeld zijn om bijzondere natuurwaarden te ontwikkelen. In het bos worden open plekken  gecreëerd en kalkrijke graslanden en ruigtes gevormd. Dit gaat de komende jaren zijn vruchten afwerpen.

Uniek leefgebied
De mergelsteilwanden vormen een uniek leefgebied voor beschermde diersoorten en bijzondere plantensoorten. De werkzaamheden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul & Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt. Uitvoering gebeurt met financiële ondersteuning van de Provincie Limburg. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>