De nieuwe brug
De brug by night
De brug over de vijver

Afronding uitbreiding monumentaal Proosdijpark Meerssen

Onlangs is de uitbreiding van het monumentale Proosdijpark in Meerssen afgerond. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden met subsidie van Buitengoed Geul & Maas. De uitbreiding betrof renovatie en herstel van de voormalige kloostertuin, die weer aangebonden is op het monumentale Proosdijpark in late Landschapsstijl. De vijver in het park is verdiept en uitgebreid richting Markt. Een nieuwe fontein zorgt voor een natuurlijk waterspel, maar vooral ook voor meer zuurstof in de vijver, hetgeen het leefklimaat in de vijver ten goede komt. Bij gelegenheid van Boomfeestdag 2015 zijn aan beide zijden van de vijver en aan weerszijden van de nieuwe voetgangersbrug zware bomen geplant, die de nieuwe brug omlijsten met groen. De oevers van de vijver zijn ingezaaid met kruiden. De beplanting rond de bomen bestaat uit plantensoorten die de uitstraling van het park in relatie tot de aanwezige bouwkundige elementen versterken. Het park wordt voor de avond- en nachtelijke uren afgesloten met gerenoveerde siersmeedwerkpoorten uit 1935. Het Proosdijpark en de historische Markt worden dagelijks bezocht door wandelaars en bezoekers van het sfeervolle winkelcentrumgebied van Meerssen.

Meer weten?
www.meerssen.nl of www.ontdekmeerssen.nl

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>