Luchtfoto hoeve Klinkenberg
Tijdens de opendag
't Geulke

Reconstructie Hoeve Klinkenberg

In de nieuwsbrief BGM van juli 2016 werd melding gemaakt van de aanvang van herstel en reconstructie van Rijksmonument Hoeve Klinkenberg te Rothem. Inmiddels zijn de eerste contouren en gevels van twee van de verloren gegane bouwdelen, de koestal en grote schuur, weer herkenbaar.

Open dag voor buurt Rothem
Op 29 juli 2017 is een open dag georganiseerd voor omwonenden en de buurt en is uitleg gegeven over de geplande vakantiewoningen en de herbouw van de speklagen gevels, voornamelijk met hergebruikte veldbrand en mergel. Tussen de vele inscripties in de mergelstenen konden de omwonenden namen herkennen uit de geschiedenis van Hoeve Klinkenberg, bij velen bekend als hoeve Bischoff.  De heer Lambert Bischoff boeide alle aanwezigen met zijn uitleg over zijn leven op deze prachtige boerderij met zijn indrukwekkende geschiedenis.

Geschiedenis Hoeve Klinkenberg
Uit archiefonderzoek blijkt dat de hoeve veel ouder is dan 1782, het jaartal op een gevelsteen in de topgevel van de boerderijwoning. De oudste akte dateert uit het jaar 1694, waarin Hermanus Crins uit Nuth, “seecker huijs, moeshoff en weijde met seven roeden ackerlants als gelegen te Rothem” koopt van de Maastrichtse apotheker Patroclus Reubsaem. De boerderij blijft generaties lang in familiebezit en wordt in 1782 door nazaat Johan Claessen en diens echtgenote Margaretha Crijns uitgebreid tot de huidige omvang. Uit stukken uit 1780 blijkt dat de bewoners naast landbouwers ook jeneverstokers waren, terwijl er in 1786 sprake is van “brouwgetuijgh”, hetgeen ook duidt op een bierbrouwerij. Uit de volkstelling in 1794, gehouden tijdens de Franse bezetting door Napoleon, blijkt dat de hoeve dienst doet als herberg. De gasten zullen vermoedelijk in een eenvoudige gelagkamer ontvangen zijn en konden overnachten op een strozak en onder een paar dekens. Onder die gasten waren in 1813/1814 zelfs Russische kozakken. Met de realisatie van vakantiewoningen wordt daarom door de initiatiefnemers niet alleen de hoeve zelf, maar ook haar functie als herberg in ere hersteld.

De Geuleilanden en Hoeve Klinkenberg in Buitengoed Geul & Maas
Hoeve Klinkenberg bevindt zich op een zeer markant gelegen plek, in Buitengoed Geul & Maas, op de toegang tot het Geuldal. Ze is gelegen langs “‘t Geulke”, molentak van de “Kleine Geul, tbv de Oliemolen, oorspronkelijk gebouwd in de 18e eeuw en de IJzeren Molen, ook Nieuwe Molen of Rothemer molen genoemd, gebouwd in 1850. De Kleine Geul wordt gezien als de hoofdtak. De Geul is de molentak voor de Groote Molen, gelegen aan de Molenveldweg in Meerssen en gebouwd in 1778. De Geul, kleine Geul en Geulke vormen de Geuleilanden van Meerssen, als Natura 2000 gebied belangrijke onderdelen van het Buitengoed Geul & Maas. In het kader van BGM krijgen niet alleen de historische hoeve Klinkenberg en de molens een passende herbestemming, maar wordt ook een opwaardering van de verbindingsweg door Rothem gepland, daarbij rekening houdend met de nieuwe toegangsbrug naar de parkeerplaatsen van Hoeve Klinkenberg. Dit alles passend binnen de Buitengoed Geul & Maas doelstelling om historische ruimtelijke- en (zicht)relaties tussen landgoederen te herstellen. Daarbij kan de nieuwe herberg in Hoeve Klinkenberg als representatieve entrée en startpunt van fiets- en wandelroutes in het Buitengoed Geul & Maas gaan fungeren. Bij de inrichting van de geplande horeca en vakantiewoningen zal zeker ruimschoots aandacht besteed worden aan de rijke historie van Hoeve Klinkenberg.

 Dit project komt tot stand met financiële steun van Provincie Limburg en de gemeente Meerssen

Foto 'T Geulke; Het Geulke is de lijnvormige verbinding binnen het Buitengoed Geul & Maas tussen De Nachtegaal, de oliemolen, Hoeve de Klinkenberg, Villa Klinkenberg en de Rothemermolen. 

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>