Revitalisering Rothem

Revitalisering Rothem

Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt  een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.

Witte Hoek en Klinkenberg Zuid
In 2015 is de gemeente, samen met bureau Heusschen*Copier uit Gulpen en een werkgroep van inwoners van Rothem, gestart met het maken van een ontwerp voor de omgeving Witte Hoek. Later is daar Klinkenberg Zuid aan toegevoegd. Beide projectdelen komen voort uit het Actieplan Rothem dat is opgesteld in 2014 op basis van input vanuit de inwoners van de kern Rothem zelf.Voor de Klinkenberg wilde men vooral een inrichting die een remmende werking zou hebben op het verkeer. Daarnaast was er behoefte aan meer parkeerplaatsen voor zowel bewoners als de lokale horeca. Verder krijgt de omgeving van de Witte Hoek een kwaliteitsimpuls door een groenere inrichting met meer ruimte om in het gebied te verblijven en te recreëren.

Beide projectdelen zijn mogelijk gemaakt door subsidies van provincie Limburg in het kader van Recreatieve Overstappunten en het Uitvoeringsprogramma Fiets. Belangrijk hierbij is dat  fietsers een prominentere positie krijgen op de weg en in de inrichting daarvan. Daarom zijn brede fietssuggestiestroken aangebracht, waardoor er voldoende ruimte is om met z’n tweeën naast elkaar te fietsen. Als recreatief overstappunt is vooral van belang dat het gebied kan fungeren als een schakel tussen bus, auto, fiets en voetgangers. De parkeervoorziening wordt nu al veel gebruikt door recreanten die met de auto hier naar toe komen of vervolgens met een meegenomen fiets het omliggende gebied te verkennen. Voor hen zal de locatie met de herinrichting nog aantrekkelijker worden.

Beide projecten worden conform het ambitiedocument voor de Verbindings-as BGM gerealiseerd. Daarmee zijn het, samen met de Volderstraat te Meerssen, de eerste twee stukken van het tracé van de Verbindings-as die worden gerealiseerd binnen de grenzen van gemeente Meerssen.

Eburonenpark
Buurtnetwerk Rothem ziet het Eburonenpark als centrale groene huiskamer voor de kern Rothem en ziet hier een mogelijkheid om een centrale speelvoorziening voor kleinere kinderen te realiseren. Daarnaast is het park, met name voor schoolgaande jeugd, een belangrijke schakel in de routing tussen de twee zijden van de weg Klinkenberg. Aan deze wensen wordt met de herinrichting van het park invulling gegeven. Ook worden de inrichting en verbinding door het park en de speelvoorzieningen beter geschikt gemaakt voor minder validen, zodat ook ouderen en personen met een handicap gebruik kunnen maken van het park.Onder de weg Klinkenberg ligt het vermoedelijke tracé van de Via Belgica en boven op het plateau is bij archeologische opgravingen in het verleden een Merovingisch grafveld ontdekt. De ligging tussen deze twee historische elementen is de aanleiding geweest om ook een historisch tintje aan de speeltuin te geven. Deze zal daarom in Romeinse stijl worden uitgevoerd.

Onder leiding van Bureau Verbeek uit Maastricht en met een financiële bijdrage van BGM is een plan voor de herinrichting gemaakt samen met de buurtbewoners, het Buurtnetwerk en de werkgroep speelvoorzieningen. Al met al dus een plan van en voor de buurt, gefaciliteerd door de gemeente Meerssen en het Buitengoed Geul & Maas.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>