Voetbalvelden RKVCL

RECTIFICATIE: Verplaatsen voetbalvelden RKVCL

RECTIFICATIE: In onze nieuwsbrief van afgelopen vrijdag is foutieve informatie over RKVCL gepubliceerd. Dit betreuren wij zeer. In het artikel staat dat RKVCL per 1 juni 2017 naar het Geusseltpark gaat. Dit klopt niet. De gemeente en RKVCL zijn momenteel in gesprek. De gemeente heeft aangegeven dat doorgaan op de huidige locatie om diverse redenen niet mogelijk is. Er is afgesproken dat er nog een jaar langer op de huidige locatie gespeeld kan worden. En er is afgesproken dat RKVCL eerst intern nadenkt over de toekomst om daarna samen met Maastricht Sport de toekomstmogelijkheden te verkennen. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>