Het Via Belgica infomeubel

Ontdek Romeins Limburg in Buitengoed Geul & Maas

Buitengoed Geul & Maas voert van Maastricht over Meerssen (Beneden Geuldal) naar Valkenburg aan de Geul. Dit vruchtbare lössgebied is van oudsher vanwege zijn vruchtbare bodems een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrariërs.

Villae Rusticae
In de Romeinse tijd lagen hier grote herenboerderijen – zogenaamde villae rusticae - die graan produceerden voor de stedelijke en de militaire markt. In 1865 werd op de Herkenberg in Meerssen één van de grootste Romeinse villa’s van ons land ontdekt: de Villa Rustica Onderste Herkenberg.

Via Belgica
De onder maaiveld gelegen resten van de Romeinse villa zijn gelegen aan de ‘Via Belgica’: de door archeologen bedachte naam van een 400 kilometer lange Romeinse hoofdweg, die in de Romeinse tijd de Franse zeekust met het Duitse Rijnland verbond en o.a. over het grondgebied van het huidige Meerssen (Marsana) voerde. De weg liep van Boulogne-sur-Mer via onder andere Arras, Bavay, Tongeren, Heerlen en Maastricht naar Jülich en Keulen. Binnen de huidige landsgrenzen kwam de Via Belgica in Nederlands-Limburg bij Maastricht de grens over en haar weg te vervolgen langs Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Via Heerlen en Landgraaf steekt de Via Belgica vervolgens bij Rimburg de grens over met Duitsland. 

Romeins Limburg ontdekken met uw mobiel
Inmiddels liggen de Via Belgica en de Romeinse Villa Rustica al vele eeuwen meters diep onder de grond, maar dat gaat veranderen. ‘Ontdek Romeins Limburg met je mobiel’ is de essentie van het project 'Via Belgica Digitales'. Uw mobieltje wijst u niet alleen de weg, maar geeft onderweg ook regelmatig informatie over de vele Romeinse vondsten die in het Zuid-Limburgse landschap zijn gedaan: de villa's van Meerssen en Voerendaal, de thermen van Heerlen, het Romeinse fort van Maastricht en ga zo maar door.

Meer weten? Ga naar:
www.viabelgicadigitalis.nl
www.ontdekmeerssen.nl
 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>