Rothemermolen
Rothemermolen

het verhaal van de Rothemermolen...

De Rothemermolen in Rothem (gemeente Meerssen) is een bijzonder object met grote historische waarde.  De oorspronkelijke molen uit de 12e eeuw was de tweede watermolen op het Geulke. Vanaf de 14e eeuw bestaat er een historische samenhang tussen de molen en buitenplaats Vaeshartelt. In historische beschrijvingen wordt zij omschreven als ‘den moolen met den waterstroom van Vaeshartelt’. Zowel geschriften uit 1381 als de in 1789 gevestigde erfdienstbaarheid beschrijven de rechten en plichten die voortspruiten uit de levering van water uit het Geulke aan ‘den hoff te Hartert’. Tot 1668 hoort de molen bij Vaeshartelt en is zij eigendom van de familie Van Nassau (verwant met de koninklijke familie). In 1789 wordt de molen apart verkocht en afgescheiden van Vaeshartelt. Door een erfdienstbaarheid bleven de waterrechten bij de molen. 

Het huidige molengedeelte dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw en fungeerde lange tijd als productiemolen voor koolzaadolie. Rond 1870 werd de oliemolen uitgebouwd tot graanmolen (tot ca. 1955).  De vermogende Maastrichtse ‘citoyen’ Coenengracht bouwde de Rothemermolen tussen 1860 en 1876 uit tot buitenverblijf inclusief herenhuis, watergraanmolen met pachterswoning, stallen, tuin, boomgaard en bos. Om het gebouw een voorname uitstraling te geven, werden de gevels bij cour en tuin rond 1906 voorzien van een cementbepleistering. De tuin werd ingericht als Engelse tuin. Na 1955 werd het complex omgebouwd tot boerderij. 

Huidige bestemming
Na 1996 werd de Rothemermolen verbouwd tot wooncomplex met zeven woningen. Habets Bouw Ontwikkelingen BV uit Nuth kocht de Rothemermolen in 1999. In 2009/2010 werd het casco van het herenhuisgedeelte en het molengebouw volledig gerestaureerd. Alle bijbouwsels werden verwijderd. De tuin werd in ere hersteld. Door een volledige restauratie/vernieuwing  van het molenwerk inclusief waterrad kan de molen weer draaien en malen. Ten behoeve van nieuwe functies kan de binnenzijde van het gebo uw volledig naar wens worden ingedeeld.  Achter het complex - waar zich voorheen de boerderij , stallen en schuren bevonden – kunnen rond een binnenplein vier nieuwe bouweenheden worden opgericht . Het geheel wordt voorzien van de benodigde parkeerplaatsen en een nieuwe aansluiting op de nabijgelegen Maastrichterweg. In overleg met de gemeente kan een nieuwe woon bestemming worden overeengekomen (werk-, woon-, kantoor-, horeca-, recreatie-).

Informatie
Voor informatie over huur of koop van (delen van) het complex, mogelijke bestemmingen,  vestigingsmogelijkheden, tekeningen en dergelijke kunt u terecht bij Habenu-Van de Kreeke Projecten BV in Nuth. E-mail: info@habenu-vandekreeke.com. Contactpersoon: Ron Habets, tel. 045-5242400 / 06-54623444.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>