Rothemermolen
Rothemermolen

De Rothemermolen krijgt een nieuwe toekomst

“Een van de belangrijkste ambities van het Buitengoed Geul & Maas is het geven van nieuwe impulsen aan het Cultureel Erfgoed. Het is dan ook goed om te kunnen melden dat in het samenspel met de eigenaar en zijn adviseur succes is geboekt. De Rothemermolen (ook wel IJzeren molen of Nieuwe molen genaamd) is een markant gebouw met de status Rijksmonument dat is gelegen op een zichtlocatie langs de Meerssenerweg (parallel aan de A2) tussen Maastricht en Meerssen en maakt deel uit van de Landgoederenzone Buitengoed Geul & Maas. De firma Habenu – van de Kreeke kocht het gebouw in der tijd toen het zwaar vervallen was en redde daarmee het monument van verder verval.

Op zoek
Na een intensieve periode van casco restauratie en bestemmingplanprocedure is Klement2 Rentmeesters op zoek mogen gaan naar een koper die kansen ziet in de verschillende functies die toegestaan zijn en die interesse heeft in de drie kavels die bij de molen liggen. Nu deze partij is gevonden en het gebouw is verkocht, krijgt het gebouw na vele jaren een nieuwe functie waarin een zorgconcept met kleinschalige horeca invulling geeft aan zowel het molengebouw als de nieuwbouw kavels.

Gebiedsontwikkeling
Rothemermolen dat deel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling ‘Eiland in de Geul” waar de recent opgestarte samenwerking tussen de eigenaren in het gebied, de intentie hebben uitgesproken een op elkaar afgestemde inrichtingsvisie te gaan maken. Om op deze manier de identiteit en kwaliteit van het gebied een nieuwe impuls te geven. Het vinden van een nieuwe eigenaar voor de Rothemermolen en het geven van een nieuwe bestemming aan dit monument komt daarom precies op het juiste moment.”  Met de ontwikkelingen die aan de andere zijde van het eiland, bij de Groote Molen in gang zijn gezet krijgt het gebied de impulsen waar het al jaren om vraagt. Herbestemmen noemen we dat!

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>